Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 2 | 348-353

Article title

Organizacyjne aplikacje mobilne jako źródło informacji

Content

Title variants

EN
Mobile application – Rzeszow University guide

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono aplikację mobilną przeznaczoną dla studentów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W celu zaprojektowania i stworzenia prezentowanej aplikacji wykorzystano takie technologie, jak HTML, CSS oraz JavaScript wraz z wykorzystaniem bibliotek Phone- Gap, jQuery oraz jQuery Mobile.
EN
Aim of this article was to create mobile application dedicated to students and teachers of Rzeszow University. For this propouse was used technologies like HTML, CSS and JavaScript with additional libraries: PhoneGap, jQuery and jQuery Mobile.

Year

Volume

5

Issue

2

Pages

348-353

Physical description

Dates

published
2014

References

  • http://api.jquery.com, jQuery API Documentation – dostęp: 22.12.13.
  • http://cordova.apache.org/, Apache Cordova – dostęp: 22.12.13.
  • http://developer.android.com/design/patterns/index.html – Patterns | Android Developers – dostęp: 25.12.13.
  • Neil T., Mobile Design Pattern Gallery: UI Patterns for Mobile Applications.
  • Stark J., Jepson B. (2012), Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9506e193-e65a-403f-976b-6d99c40b4e3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.