Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 13 | (2)25 | 136-145

Article title

Autobiografizm(y) Miłosza – metody badań, konflikty interpretacji

Authors

Title variants

EN
Milosz’s autobiographism(s) – methods of analysis, conflicts of interpretations

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The popular usage of the terms „autobiographism” and „autobiographical” in numerous papers on the work by Czesław Miłosz suggests that there is a general consensus about their meaning. Yet there are many meanings as well as many methods of researching into the autobiographical element: the immanent, the declarative, the referential, the intertextual, the autobiographical pact and the phantasm. Every of these approaches situates the research in one of the great paradigms of literary studies, first of all within the opposition of hermeneutics and deconstruction. Professional Miłosz studies tend to ignore these distinctions. Thus the assertion of their discursive character seems questionable.

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, tłum. W. Grajewski, Warszawa 1982.
 • W.K. Wimsatt Jr., M.C. Beardsley, Błąd intencji, tłum. J. Gutorow, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2006.
 • R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.
 • R. Pokrywka, Powieść autobiograficzna – kariera pojęcia, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3 (8).
 • H. White, Conventional Conflicts, „New Literary History“ 1981, nr 13.
 • J.-F. Lyotard, The Differend. Phrases in Dispute, tłum. z francuskiego G. Van Den Abbeele, Manchester 1988, s. 136.
 • P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie, tłum. M. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2.
 • H. Czubała, Autobiograficzne narracje Czesława Miłosza w poetyce wzywania, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2009, nr VII, s. 152.
 • M.P. Markowski, Miłosz: dylematy autoprezentacji, w: Poznawanie Miłosza 2. Część pierwsza 1980-1998, red.
 • A. Fiut, Kraków 2000, s. 327.
 • T. Wroczyński, O potrzebie prawdy. Autobiografizm w eseistyce Czesława Miłosza, w: Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2001.
 • E. Bieńkowska, W ogrodzie ziemskim. Książka o Miłoszu, Warszawa 2004.
 • R. Nycz, Miłosz wśród prądów epoki: cztery poetyki, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2001, nr 3/4 (68/69).
 • A. Fiut, Moment wieczny: o poezji Czesława Miłosza, Warszawa 1993.
 • J. Olejniczak, Miłosz. Autobiografia, Katowice 2013.
 • Cz. Miłosz, A. Fiut, Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków 1994.
 • Cz. Miłosz, R. Gorczyńska, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków 2002.
 • M. Zaleski, Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2005.
 • T. Wójcik, Esencja biografii a liryka esencji (Świadectwa autobiograficzne w poezji późnej), w: Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2001.
 • B. Stelmaszczyk, Miłosz: autorefleksja jako temat poetyckiego opisu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 4 (18).
 • P. Kulas, Pomiędzy autobiografią a biografią. Biografia literacka jako źródło badań socjologicznych „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, t. IX, nr 4.
 • D. Pawelec, Rodzinna Ameryka?„Twórczość” 1990, nr 4.
 • Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, tłum. A. Labuda i inni, Kraków 2001.
 • A. Fiut, Wygnanie z raju, w: Poznawanie Miłosza, red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985.
 • M. Czermińska, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987.
 • T. Burek, Autobiografia jako rozpamiętywanie losu. Nie tylko o Rodzinnej Europie, w: Poznawanie Miłosza 2. Część druga 1980-1998, red. A. Fiut, Kraków 2001.
 • B. Karwowska, The Critical Reception of Czesław Miłosz and Josif Brodsky in English-speaking Countries, praca doktorska, The University of British Columbia 1995.
 • J. Błoński, Miłosz jak świat, Kraków 1998.
 • A.S. Kowalczyk, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz – Stempowski – Miłosz), Warszawa 1990.
 • Cz. Miłosz, Ogród nauk, Kraków 1998.
 • W. Bolecki, Proza Miłosza, w: Poznawanie Miłosza 2. Część druga 1980-1998, red. A. Fiut, Kraków 2001.
 • M. Wyka, Planeta Miłosz, w: Poznawanie Miłosza 3. 1998-2010, red. A. Fiut, Kraków 2011.
 • M. Dąbrowski, Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska, Warszawa 1997.
 • P. Karwowski, Czytanie Miłosza. O trzech postaciach ideologii estetycznej, Warszawa 2014.
 • B. Grodzki, Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i „formach pojemnych” Czesława Miłosza, Lublin 2002.
 • T. Walas, Na tropie myśliwego, w: Poznawanie Miłosza 2. Część druga 1980-1998, red. A. Fiut, Kraków 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95137bb7-efa1-4853-acba-eb6df6f0f366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.