Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 16 | 1 | 201-212

Article title

Lewicowy terroryzm w Europie Zachodniej w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku. Podstawowe informacje i kierunki rozwoju

Content

Title variants

EN
Leftist terrorism in Western Europe in the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century. Basic information and directions of development

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza terroryzmu lewicowego. W poszczególnych etapach artykułu przedstawiono różne oblicza wyżej wymienionego terroryzmu, oraz jego główne ugrupowania. Treść samego artykułu obejmuję zakres zjawiska terroryzmu lewicowego w Europie Zachodniej w drugiej połowie XX wieku. W artykule zostały opisane główne ugrupowania lewackie, metody działania, ponadto zostały omówione wybrane ataki lewicowych bojówek terrorystycznych.
EN
The aim of this article is to analyze leftist terrorism. Various aspects of the abovementioned terrorism, as well as its main groups, are presented in the individual stages of the article. The content of the text itself covers the extent of the phenomenon of leftist terrorism in Western Europe in the second half of the twentieth century. The main leftist groups have been described in the article, the methods of action and selected attacks of leftist terrorist groups have also been discussed.

Year

Volume

16

Issue

1

Pages

201-212

Physical description

Contributors

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

References

 • P. Skórzyński, Wojna światów. Intelektualna historia zimnej wojny, Wydawca W. Muszyński, Warszawa, 2011, s. 22
 • J. Konopka, D. Mierzejewski (red.), Bezpieczeństwo narodowe i regionalne w procesach globalizacji, Piła 2006, s. 136.
 • Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO, s. 391.
 • S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie istota i przyczyny zjawiska, Poznań 2011, s. 58.
 • Kamiński, Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego, Warszawa 2008, s. 36.
 • R. Borkowski, Terroryzm, [w:] Konflikty współczesnego świata, R. Borkowski, (red.) Wydawnictwo AGH, Kraków 2002, s. 119.
 • J. Tomasiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej (Zarys encyklopedyczny), Katowice 2000, s.23.
 • M. Tomczak, Przemoc i polityka, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1984, s. 12.
 • J. Barcik, Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego, Warszawa 2004, s. 29.
 • J. Piaseczny, Frakcja Czerwonej Armii na wolności, „Przegląd”, 6/2007, s.30.
 • B. Wieliński, Terrorystka z RAF wolna, „Gazeta Wyborcza”, 13 lutego 2007.
 • J. Pałgan, Terroryzm w Europie Zachodniej, [w:] K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.), Terroryzm globalne wyzwanie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • T. Goban-Klas, Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009, s. 73.
 • J. Pałgan, Terroryzm w Europie Zachodniej, [w:] K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.), Terroryzm globalne wyzwanie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 83.
 • F. Gańczak, Wrogowie systemu, www.newsweek.pl, (dostęp: 18.04.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9515d911-c1bd-427f-ba68-70e8671c67c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.