Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 88 | 25-37

Article title

Struktura rynku finansowego w gospodarce światowej

Title variants

EN
Structure of Financial Market in World Economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W gospodarce rynkowej podstawowym mechanizmem koordynacji działalności gospodarczej jest rynek, czyli stale dokonujący się proces, w ramach którego kupujący i sprzedający decydują o tym, co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach. Funkcjonowanie rynku finansowego polega na wzajemnym oddziaływaniu podaży, popytu oraz cen. W artykule przedstawiono strukturę rynku finansowego w gospodarce światowej z uwzględnieniem polskich uwarunkowań.
EN
In the market economy an essential mechanism of the coordination of the business activity is a market, that is process constantly taking place, in frames of which the purchaser and the seller are deciding about what they want to sell or to buy and on what conditions. Functioning of the financial market consists in the mutual influence of the supply, the demand and prices. In the article was described a structure of the financial market in the world economy including Polish conditioning.

Contributors

  • Politechnika Warszawska
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

  • 1. Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • 2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 2002, 2005, 2007.
  • 3. Wajszczuk J.J., Międzynarodowe środowisko finansowe. Kierunki instytucjonalne, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2005.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9519148b-5123-4fd5-b84b-960c8b28c1b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.