Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6 | 3(20) | 130-137

Article title

Wpływ nadmiernego zaangażowania w pracę na rodzinę

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

W Polsce, która wkroczyła w latach 90. XX wieku na drogę burzliwego kapitalistycznego rozwoju, coraz częściej spotyka się osoby, dla których sukces i szybka kariera zawodowa oraz związana z nimi wysoka gratyfikacja finansowa stały się głównym celem życiowym. Znawcy zagadnienia pracoholizmu przedstawiają prognozy dotyczące osób z tej kategorii, a mianowicie jest to grupa osób zagrożonych pracoholizmem. Wzrost liczebności tego rodzaju jednostek wpłynie na podniesienie znaczenia tego zjawiska w Polsce. Należy zwrócić uwagę na zmiany w procesie pracy spowodowane urynkowieniem naszej gospodarki. Dlatego też coraz częstsze są konflikty praca – rodzina, w którym wymagania, poświęcony czas i napięcie wynikające z pełnienia roli zawodowej wpływa na pełnienie roli związanej z obowiązkami domowymi. U pracoholików można spodziewać się większego nasilenia konfliktu rodzina – praca, aż do opcji rezygnacji z pełnienia roli w rodzinie na rzecz większego poświęcenia się pracy i związanym z nią obowiązkom. Wyjść z pracoholicznej opresji mogą tylko te rodziny, w których pracoholik ma na tyle dużą zdolność odczuwania, by docenić współmałżonka i okazać wdzięczność za podtrzymywanie więzi rodzinnych. Pracoholik musi uświadomić sobie trzy wewnętrzne rozdarcia: między byciem a działaniem, odczuwaniem a myśleniem, miłością a gniewem. Dodatkowo zlikwidowanie uzależnienia od pracy wymaga zmiany w schemacie zawodowego funkcjonowania.

Keywords

Contributors

 • Uniwersztet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Bruczkowski M., Bezsenność w Tokio. Warszawa 2004
 • Bylok F., Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Częstochowa 2005
 • Czarnecki K., Psychologia zawodowej pracy człowieka. Sosnowiec 2006
 • Dudek B., Stres związany z pracą: teoretyczne i metodologiczne postawy badań zależności między zdrowiem a stresem zawodowym, (w:) Górnik- Durose M., Kożusznik B. (red.) Perspektywy psychologii pracy. Katowice 2007
 • Dudek B., Pracoholizm – szkodliwy skutek nadmiernego zaangażowania w pracę, „Medycyna Pracy” 2008 nr 3. Łódź 2008
 • Frankl V.E., Psychoterapia dla każdego. Warszawa 1978
 • Frąszczak A., Pracoholizm (w:) Strykowska M. (red.) Współczesne organizacje, wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna. Poznań 2002
 • Gargol K., „Gazeta Wyborcza” 2009 www.gazeta.pl (pobrano 12.05.2012 r.)
 • Górnik-Durose M., Kożusznik B. (red.) Perspektywy psychologii pracy. Katowice 2007
 • Guerreschi C., Nowe uzależnienia. Kraków 2005
 • Haratani T., Encyklopedia Zdrowia i Higieny Pracy, ILO 2001
 • Kilinger B., Pracoholicy. Szkoła przetrwania. Poznań 2007
 • Łuczak E., Pracoholizm – droga do sukcesu czy zniewolenia? (w:) Nowe oblicza uzależnień (red.) Łuczak E. Olsztyn 2009
 • McMillan L.H. ., O’Driscoll M.P., Workaholism and health. Implication for organizations, Change Manage 2004 nr 5
 • Mieścicka L., Pracoholizm. Warszawa 2006
 • Oates W., Confession of a workaholic: The facts about work addiction, New York 1971
 • Robinson B.E., Workaholism and family functioning: A profile of familial relationships psychological outcomes, and research considerations., “Contemporary Family Therapy” 2001 nr 23
 • Robinson B.E., The Work Addiction Risk test: Development of a tentative measure of workaholism, Perceptual and Motor Skills, 1999 nr 88
 • Smoczyński W., Czy uda się zażegnać kryzys w Europie?, www.polityka.pl (pobrano 27.10.2011 r.)
 • Schultz D., Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa 2002
 • Siegrist H., Konsum, Kultur und Gesellschaft im modernen Europa (w:) H. Siegrist, H. Kaelble, J. Kock (Hrsg), Europaische Konsumgeschichte, Verlag Campus. Frankfurt/M. 1998
 • Sirdak A., Cykl – Zaburzenia psychiczne. Zespół wypalenia zawodowego. Psychospołeczne uwarunkowania. Zapobieganie, http://www.antidotum.wodzislaw.pl (pobrano 15.02.2012 r.)
 • Strykowska M. (red.) Współczesne organizacje, wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna. Poznań 2002
 • Wachowiak J., Dysfunkcjonalne zachowania pracowników. Warszawa 2011
 • Wojdyło K., Pracoholizm. Perspektywa poznawcza. Warszawa 2010
 • Woronowicz B., za http://www.akmed.waw.pl (pobrano 10.05.2012 r.)
 • www.okiem.pl (pobrano 10.05.2012 r.)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-951a3f9d-e8e2-4d21-b391-42a1f186149d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.