Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 12 | 3-18

Article title

Bezpieczeństwo lokalne w Polsce po transformacji ustrojowej – zarys problematyki

Authors

Content

Title variants

EN
Local security in Poland after the transformations of the political system – the outline of the problem

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author of the article discusses the issue of local security in Poland in the period after the turbulent changes in 1989. He presents how changes to the country’s political system led to a considerable redefinition of national security. He also determines how the situation influenced the development of a new strategic culture.

Contributors

References

 • Czapska J., Community policing w Polsce – możliwości i ograniczenia, [w:] Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, red. J. Czapska, J. Widacki, Warszawa 2000.
 • Dorosz K., Współczesny wymiar bezpieczeństwa państwa i obywatela wobec aktualnych zagrożeń, wyzwań i szans Polski w XXI wieku, [w:] Współczesne dylematy bezpieczeństwa – nowe wyzwania, red. J. Pięta, B. Pruski, Warszawa 2011.
 • Dziurzyński K., Sawicki A., Mieszkańcy miast polskich w obliczu niepokojów i zagrożeń, [w:] Bezpieczeństwo publiczne przestrzeni miejskiej, red. W. Fehler, Warszawa 2010.
 • Fehler W., Lokalny wymiar wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, red. W. Fehler, Warszawa 2009.
 • Forysiak W., Bezpieczeństwo w dużym mieście w kontekście zmian ustrojowych. Wybrane aspekty socjologiczne, [w:] Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, red. W. Fehler, Warszawa 2010.
 • Guzik-Makaruk E.M. (red.), Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, Warszawa 2011.
 • Jakubczak R., Flis J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa 2006.
 • Kontakty z prawem, ocena instytucji prawnych i poczucia bezpieczeństwa Polaków, komunikat z badań CBOS nr BS/42/2008, [w:] Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie, Warszawa 2008, s. 3, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12387621180.pdf.
 • Kubicka M., Ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa Polski, [w:] Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Katowice 2004.
 • Lemingi chcą żyć w spokoju. Rozmowa Roberta Mazurka z Rafałem Chwedorukiem, „Plus Minus”, Tygodnik „Rzeczpospolitej”, nr 24 (1007), 16–17 czerwca 2012 r.
 • Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011.
 • Liedel K., Piasecka P. (red.), Bezpieczeństwo mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, Warszawa 2011.
 • Liedel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Warszawa 2010.
 • Misiuk A., Historia policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, Warszawa 2008.
 • Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2011.
 • Moczuk E., Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym. Raport z badań sondażowych, Rzeszów 2003.
 • Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością, komunikat z badań CBOS nr BS/62/2012, Warszawa 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_062_12.PDF.
 • Opinie o poczuciu bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością, komunikat z badań CBOS nr BS/80/2010, Warszawa 2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_080_10.PDF.
 • Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznychi Administracji, Warszawa 2011, Raport_o_stanie_bezpieczeństwa_w_Polsce_w_2010_roku.pdf.
 • Rojek R., Służebna rola straży miejskiej wobec społeczności lokalnej, [w:] Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, red. W. Fehler, Warszawa 2009.
 • Rojek R., Wykorzystanie straży miejskiej do realizacji zadań logistycznych w sytuacjach kryzysowych, [w:] Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, red. W. Fehler, Warszawa 2010.
 • Serafin T., Parszowski S., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2011.
 • Trejnis Z., Zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym, [w:] Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, red. W. Fehler, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590), http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070890590, D20070590Lj.pdf.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r., nr 123, poz. 779), isap. sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230779, D19970779.pdf.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r., nr 91, poz. 578), s. 18, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980910578, D19980578.pdf.
 • Widacki J., Rewiry dzielnicowych. Przełom, czy kolejna zmarnowana szansa na reformę Policji?, [w:] Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, red. J. Czapska, J. Widacki, Warszawa 2000.
 • Wójcik J.W., Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2011.

Notes

PL
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-951c26b3-34a6-4b4c-b62c-7a8d535bd3ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.