Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 118-126

Article title

Interdisciplinary e-collaboration tool

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Narzędzia interdyscyplinarnej e-współpracy

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
W projektach interdyscyplinarnych niezwykle ważnym czynnikiem jest aktywne konsultowanie i bezpośrednie zastosowanie relatywnie nowo powstałej dziedziny zwanej współpracą interdyscyplinarną. Nawiązywanie interdyscyplinarnej współpracy przynosi wiele korzyści, jednakże niejednokrotnie wiąże się z licznymi problemami i niedogodnościami, a także koniecznością ciągłego doszkalania się i rozszerzania kompetencji zawodowych. Na podstawie przeglądu dostępnych programów oraz różnego rodzaju platform wspierających współpracę i edukację online dokonano porównania dostępnych narzędzi współpracy i zaproponowano rozwiązanie opierające się na platformie LMS Moodle. W celu sprawdzenia przydatności i poprawności działania wybranego rozwiązania nawiązano współpracę z przedstawicielami środowisk technicznych, medycznych i biznesowych w celu utworzenia grupy testowej. Zebrane informacje posłużyły do sformułowania wniosków oraz do powstania instrukcji przygotowującej wybrane oprogramowanie do potrzeb e-współpracy interdyscyplinarnej.

References

 • Czaja A., Chylińska K., Grabowska A., Grabowski W., Kozłowska E., Pałasz P.: Od koncepcji po prototyp, czyli przychodzi inżynier do lekarza, III Kongres Rozwoju Edukacji, Kraków 2016
 • Czaja A., Grabowska A., Kozłowska E., Pałasz P.: Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE ERASMUS+, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, IV Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 52/2017, Gdańsk 2017, 19–24.
 • Grabowska A., Czaja A., Kozłowska E., Pałasz P.: MOOCs in SP4CE – case studies (Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship), 14th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia, November 24 – 25, 2016, 73–78.
 • Grabowska A., Kozłowska E.: Moodle MOOCs – przypadki użycia w projekcie SP4CE (partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości), Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, III Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 48/2016, Gdańsk 2016, 29–34.
 • Halman A., Etmańska D.: Projekt i dobór materiału na implant żuchwy po resekcji kości, Projekt Dyplomowy Inżynierski, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, 2017.
 • Kelsey E.: Engineering in Medicine – Behind every great medical advance, there's a great engineer, Dartmouth Engineer Magazine, Summer 2009, http://engineering.dartmouth.edu/ (13.06.2017 r.).
 • Kozłowska E: Projektowanie urządzeń medycznych z wykorzystaniem informatycznych narzędzi współpracy inżynierów i lekarzy, Praca Dyplomowa Magisterska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, 2017.
 • Morschauser M.: Improving Patient Safety Through Collaboration Between Clinical Staff and Engineering Staff in Hospitals, Journal of Clinical Engineering, Volume 39, Number 3, July/September 2014, 129–131.
 • Mikołajewska E., Mikołajewski D.: Płaszczyzny współpracy specjalistów medycznych oraz inżynierów biomedycznych i biocybernetyków, Studia Medyczne 2013; 29(1), 121–128.
 • Pokoje nauki na platformie Moodle, http://sp4ce.moodle.pl/ (02.03.2018 r.).
 • Sonnenwald, D.H., Söderholm, H.M., Welch, G.F., Cairns, B.A., Manning, J.E. and Fuchs H.: Illuminating collaboration in emergency health care situations: paramedicphysician collaboration and 3D telepresence technology, Information Research, 19 (2) paper 618, 6–20.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-951fadde-dbf9-45be-9afb-2c1ef1c10645
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.