Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 | 1(5) | 197-207

Article title

Krótka historia małżeńska Joela Tickera, czyli jak mordercę rozpustnej żony uwolniono od winy i kary w procesie karnym we Lwowie 1-2 czerwca 1932 r.

Content

Title variants

EN
A short marriage story of Joel Ticker, how a murderer of an unfaithful wife was freed from guilt and punishment in a criminal trial in Lwów (Lviv), 1-2 June 1932

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera opis postępowania sądowego w sprawie o zabójstwo Poli przez jej męża Joela Tickera we Lwowie w grudniu 1931 r. Oskarżony Joel Ticker stawał przed sądem przysięgłych pod przewodnictwem SSO Jagodzińskiego w dniach 1-2 czerwca 1932 r. Jego obrońcą był adw. dr Lejb Landau. Oskarżał prokurator dr Stefan Minasowicz. Przebieg tego postępowania karnego, zakończonego wyrokiem uniewinniającym, opisywały gazety w całym kraju, nadając bardzo sensacyjny ton całej sprawie.
EN
The article describes criminal court proceedings in the case concerning the murder of P.S. by her husband Joel Ticker in Lwów (now: Lviv) in December 1931. The accused appeared before the jury presided over by the District Judge Jagodziński on 1-2 June 1932. His defender was an attorney Dr. Lejb Landau. The prosecutor was Dr. Stefan Minasowicz. Newspapers throughout the country described the course of this criminal procedure, which ended in an acquittal, setting a very sensational tone for the whole case.

Year

Volume

3

Issue

Pages

197-207

Physical description

Contributors

References

  • Artykuły prasowe z gazet: „Echo” nr 344 z 1931 r., s. 2 i nr 150, s. 1 i 2; nr 151, s. 1 i 2; nr 152, s. 2, nr 159, s. 2 z 1932 r., redaktor naczelny Franciszek Probst, Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi; „Chwila” z 17 grudnia 1931 r., nr 4573, s. 8 i 10; 30 maja 1932 r., nr 4734, s. 14; 1 czerwca 1932 r., nr 4735, s. 10; 2 czerwca 1932 r., nr 4737, s. 11, redaktor naczelny Henryk Hescheles, Lwów, Polona.
  • Zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego (szukajwarchiwach.gov. pl).
  • Księgi zaślubin izraelickiego urzędu metrykalnego we Lwowie z 1930 r. i księgi zmarłych z 1931 r. z zasobów Archiwum Akt Dawnych AGAD metrykalia, Redite ad Fontes.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95279b57-43d1-4e87-8fbe-3b4fc7839943
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.