Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 333–341

Article title

Sukces francusko-niemieckiej europejskiej telewizji kultury ARTE w kontekście budowania europejskiej sfery publicznej

Content

Title variants

EN
The Success of ARTE, a Joint Franco-German, European Cultural Television Station, in the Context of Building the European Public Sphere

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zawarto analizę dotyczącą funkcjonowania francusko-niemieckiej stacji ARTE, wskazując źródła sukcesu tego unikatowego projektu na rynku europejskich mediów – francusko-niemieckiej, europejskiej telewizji kultury. Cel: Wykazanie zgodności warunków decydujących o sukcesie i rozwoju telewizji ARTE z modelem stabilnego funkcjonowania europejskiej sfery publicznej, wyznaczonym przez Jürgena Gerhardsa. Metody badań: Analiza strategicznej i programowej działalności ARTE na podstawie tekstów naukowych, dokumentów korporacyjnych i zwartości programowej stacji. Wyniki i wnioski: Warunki stabilnego rozwoju ARTE to: wola polityczna, stabilny rodzaj finansowania, rozwój technologiczny, wolność i niezależność medium, wysoka jakość programowa – te warunki są zgodne z założeniami modelu Jürgena Gerhardsa. Dodatkowymi czynnikami sukcesu są założenia polityki medialnej Unii Europejskiej i ścisła współpraca francusko-niemiecka. Wartość poznawcza: Artykuł odpowiada na pytanie dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione, by tak ambitna, dwunarodowa telewizja kultury jak ARTE mogła zaistnieć i ugruntować swoją stabilną pozycję na audiowizualnej mapie Europy.
EN
The paper contains an analysis of the success of ARTE, a unique Franco-German European cultural television station. Scientific objective: To check the validity of the key conditions leading to the success and development of ARTE, confronting it to the model of the properly functioning European public sphere as defined by Jürgen Gerhards. Research methods: Analysis of strategic and program activity of ARTE based on scientific works, corporate documents, as well as on station’s broadcasting content. Results and conclusions: Conditions for the stable development and success of ARTE are: political will, stable type of financing, technological development, freedom and media independence, high quality of programs—these conditions are consistent with the assumptions of the model designated by Jürgen Gerhards. Additional factors of success are the application of the European Union media policy and close Franco-German cooperation. Cognitive value: The paper answers the question: „What conditions must be met so that such an ambitious, bi-national cultural channel as ARTE could exist and establish its stable position on the audiovisual map of Europe?”

Year

Issue

4

Pages

333–341

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

References

 • Abonament RTV w Europie (2013). Pobrane 12 stycznia 2019 z https://s.tvp.pl/repository/attachment/e/8/f/e8fce5f0ff267f5017db768198b0cf7c1393496841119.pdf
 • Aides d’État aux services publics de radiodiffusion (2010). Pobrane 27 stycznia 2019 z http://ec.europa.eu/archives/information_society/avpolicy/info_centre/a_z/index_fr.html
 • Aplikacje Arte (b.d.). Pobrane 20 lipca 2017 z https://www.arte.tv/sites/pl/corporate/aplikacja-arte/?lang=pl
 • ARTE, Une utopie devenue réalité (2010), wstęp do raportu. Pobrane 6 grudnia 2018 z https://www.arte.tv/sites/fr/corporate/files/1992-2001_ARTE_10ans_FR.pdf
 • Audiovisual Media Services Directive (b.d.). Pobrane 16 stycznia 2019 z https://ec.europa.eu/digital-single-market/audiovisual-media-services-directive-avmsd
 • Contrat de formation ARTE, pobrano 12 stycznia 2019 z http://download.www.arte.tv/permanent/u6/pdf/Contrat-de-formation-version-22.06.2011.pdf
 • CSA, Conseil supérieur de l’audiovisuel. Pobrane 2 stycznia 2019 z http://www.csa.fr/Television
 • Finanzierung, strona korporacyjna Arte. Pobrane 19 stycznia 2019 ze strony https://www.arte.tv/sites/de/corporate/finanzierung/?lang=de
 • Financement (b.d.). Pobrane 12 stycznia 2019 z https://www.arte.tv/sites/corporate/financement/Francuska TV ARTE zrywa współpracę z TVP. (2016, styczeń). Pobrane 20 listopada 2018 z https://www.rp.pl/Kraj/160129194-Francuska-TV-ARTE-zrywa-wspolprace-z-TVP.html
 • Gerhard J. Europäisierung von Ökonomie und Politik und die Trägheit der Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit. S. 277-305 Sonderheft. Westdeutscher Verlag Opladen (2000)
 • Holtz-Bacha C. (2016) Europäische Medienpolitik. Pobrane 19 stycznia 2019 z http://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/medienpolitik/171925/europaeische-medienpolitik?p=all
 • Maitre Lucile „ARTE : LA PROMOTION DU CIVISME EN QUESTION”, Institut d’Etudes Politiques de Lyon, s. 15. Pobrane 29 01.1; http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2011/maitre_l/pdf/maitre_l.pdf
 • Holtz-Bacha, C. (2016). Europäische Medienpolitik. Pobrane 19 stycznia 2018 z http://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/medienpolitik/171925/europaeische-medienpolitik?p=all
 • Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Kultura i sektor audiowizualny (2014). Pobrane 19 stycznia 2019 z https://europa.eu/european-union/file/859/download_pl?token=oxv32LLp
 • Kaźmierska, A. (2014). Źródła finansowania mediów publicznych w Europie. Pobrane 12 stycznia 2019 z http://satkurier.pl/news/97982/zrodla-finansowania-mediow-publicznych-w-europie.html
 • Körber, S., & Roth, J. (Red.). (2007). Raport o kulturze. Postęp Europa. Wydawcy: Instytut Stosunków Międzynarodowych (Institut für Auslandsbeziehungen), Fundacja im. Roberta Boscha, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia, British Council.
 • Kreß, M. (2018). ARTE überträgt Friedenskonzert in Verdun. Pobrane 15 stycznia 2019 z https://www.arte.tv/sites/de/presse/pressemitteilungen/arte-ubertragt-friedenskonzert-in-verdun/
 • Maitre, L. (2011). Arte: La promotion de civisme en question. Lyon: Institut d’Etudes Politiques de Lyon, s. 27. Pobrane 12 stycznia 2019 z http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2011/maitre_l/pdf/maitre_l.pdf
 • Maurice, J.M. La véritable histoire des origines d’ARTE par l’un de ses créateurs, Télévision 2011/1 (n° 2), pp. 35–51. Pobrane z https://www.cairn.info/revue-television-2011-1-page-35.htm
 • Miłoszewska, D. (2011). Amerykański system medialny. Pobrane 10 stycznia 2019 z https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/956/1/Ameryka%C5%84ski%20system%20medialny.pdf
 • Nahima, V. (2000). Culture et télévision en Europe: le cas d’Arte. Communication & Organistation, 17. Pobrane 19 stycznia 2019 z https://journals.openedition.org/communicationorganisation/2376
 • Polityka audiowizualna i media (b.d.). Pobrane 19 stycznia 2019 z https://europa.eu/european-union/topics/audiovisual-media_pl
 • Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (b.d.). Pobrane 27 stycznia 2018 z https://www.senat.fr/rap/a08-151/a08-15110.html
 • Protéger (b.d.). Pobrane 12 stycznia 2019 z http://www.csa.fr/Television
 • Rapport annuel: définition, exemple (2018). Pobrane 27 stycznia 2018 z https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201359-rapport-d-activite-que-comporte-un-rapport-annuel/#rapport-annuel-definition
 • Raport o kulturze. Postęp Europa, Institut für Auslandsbeziehungen, Fundacja im. Roberta Boscha, Szwajcarska
 • Fundacja Pro Helvetia, British Council, 2007. Pobrane z file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/raport_o_kulturze.pdf 12.01.19S E P T Societe Edition
 • Societed’ Edition de Programm es de Television (1993). Pobrane 12 stycznia 2019 z http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/213_AQ/213_AQ_INV.pdf
 • Stępińska, A. (2014). Ile Europy w europejskich mediach informacyjnych? Rola mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej. Rocznik Integracji Europejskiej, 8. s. 171–184. DOI: 10.14746/rie.2014.8.12. Pobrane 12 stycznia 2019 z https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/14727/1/A_Stepinska_Ile_Europy_w_europejskich_mediach_informacyjnych.pdf
 • Strona korporacyjna Arte (b.d.). Pobrane 27 stycznia 2019 z https://wp.arte.tv/corporate/files/arte_en_5_langues_va.pdf
 • Szymańska, A. (2016). Europa dziennikarzy. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Traité sur la chaîne Culturelle Européenne (1990). Pobrane 19 stycznia 2019 z https://www.france-allemagne.fr/Traite-sur-la-chaine-Culturelle.html
 • Traité interétatique (b.d.). Pobrane 12 stycznia 2019 z https://www.arte.tv/sites/fr/corporate/files/traite_inter-etatique.pdf
 • Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Kultura i sektor audiowizualny (2014). Pobrane 19 stycznia 2019 z https://europa.eu/european-union/file/859/download_pl?token=oxv32LLp
 • Źródła finansowania (b.d.). Pobrane 12 stycznia 2019 z https://www.arte.tv/sites/pl/corporate/zrodla-finansowania/?lang=pl

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-952ae628-8cd4-445e-9a88-9103a844abe1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.