PL EN


2015 | 15 | 135-149
Article title

Christian Alterglobalization: How the World Council of Churches Is Inspired by the World Social Forum?

Authors
Content
Title variants
PL
Chrześcijański alterglobalizm: Jak Światowa Rada Kościołów jest inspirowana Światowym Forum Społecznym?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Globalization becomes one of the chief issues of the activity of the World Council of Churches. As the biggest ecumenical organization, the WCC grasps globalization as being responsible for many tendencies that cause a global social and economic crisis: global poverty, global political instability, wars, economic depressions, crisis of the social institutions and a growing gap between the poor and the well-offs. As the driving force of globalization the WCC indicates the neoliberal free-market philosophy, the one, which is also assumed to be a tool of the global capital to achieve political power. This economic globalization is confronted with a so called alterglobalist vision promoted by the WCC. According to the Genevian organization, alterglobalism understands its objectives as a transformation towards more just social structures and social institutions. Many inspiration of the ecumenical interpretation of globalization is derived from the activity of the World Social Forum, the biggest platform where meet many alterglobalist organizations. Article discusses a basic components of Christian alterglobalism and inquires how they are inspired by the alterglobalist movement.
PL
Od ponad dwóch dekad globalizacja stała się jednym z głównych zagadnień kształtujących działalność Światowej Rady Kościołów. Przez tą największą organizację ekumeniczną, procesy globalizacyjne definiowane i interpretowane są jako odpowiedzialne za wiele zjawisk składających się na ogólnoświatowy kryzys społeczny i ekonomiczny: biedę, polityczną niestabilność, wojny, kryzys instytucji społecznych takich jak rodzina czy narastającą przepaść między bogatymi i biednymi. Za siłę napędzającą przy tym uznaje się neoliberalną filozofię wolnego rynku, która w rzeczywistości staje się narzędziem kumulacji kapitału w rękach wąskiej grupy właścicieli. Takiej neoliberalnej globalizacji przeciwstawia Światowa Rada Kościołów wizję alternatywną, opartą na założeniu o konieczności transformacji społeczeństwa globalnego w kierunku bardziej sprawiedliwych oraz solidarnych struktur i relacji społecznych. Wiele z inspiracji kształtujących ekumeniczną wizję jest zaczerpniętych przy tym z działalności Światowego Forum Społecznego, największej platformy wymiany idei antyglobalizacyjnych. Artykuł omawia podstawowe elementy chrześcijańskiego alterglobalizmu i bada, w jakim stopniu są one czerpane z ruchu antyglobalizacyjnego. Wykazuje również jego chrześcijańską specyfikę, wyrastającą z teologicznego podłoża stanowionego przez Pismo Święte.
Year
Volume
15
Pages
135-149
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Teologii KUL
References
 • Al-Rodhan Nayef, Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition, Geneva: Center for the Security Policy 2006.
 • Beck Ulrich, Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue weltpolitische Ökonomie, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2012.
 • Kesselring Sven, The Mobile Risk Society, in: S. Kesselring, W. Canzler, V. Kaufmann (ed.), Tracing mobilities: Towards a Cosmopolitan Perspective, Burlington: Ashgate 2008.
 • Kessler Diane (ed.), Together on the Way. Official Report of the Eigth Assembly of the World Council of Churches, Geneva: WCC Publications 1999.
 • Loy David, The Religion of the Market, „Journal of the American Academy of Religion” 65 (1997) 2, 272–283.
 • Opschoor Hans, Economic Globalization and Development, in: B. Goldewijk, Religion, International Relation and Development Cooperation, Wageningen: Wageningen Academic Publishers 2007, 269–280.
 • Ponniah Thomas, Fischer William, The World Social Forum and Reinvention of Democracy, in: Another World is Possible. Popular Alternatives to Globalization at the World Social Forum, London: Zed Books 2004.
 • Ritzer George, The McDonaldization of Society, Thousand Oaks – California – London – New Delhi: Pine Forge Press 2000.
 • Rivera-Pagán Louis (ed.), God, in Your Grace… Official Report of the Ninth Assembly of the World Council of Churches, Geneva: WCC Publication 2007.
 • de Sousa Santos Bonaventura, The Rise of the Global Left. The World Social Forum and Beyond, London – New York: Zed Books 2006.
 • Wankel Charles (ed.), Encyclopedia of Business in Today’s World, Vol. 1, Thousand Oaks: Sage Publications 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-952b6160-f054-43e7-905c-f54cf7cb897b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.