Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 (70) | 21-30

Article title

O kilku strasznych słowach, czyli groźby w wypowiedziach sejmowych premier Beaty Szydło

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

21-30

Physical description

Contributors

References

 • Bralczyk J., Mój język prywatny, Warszawa 2004.
 • Bralczyk J., O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.
 • Brylska K., Retoryka groźby w polskim dyskursie politycznym – na podstawie materiałów prasowych z okresu parlamentarnej kampanii wyborczej 2011 roku, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 4 (59), s. 115–127.
 • Burke K., Tradycyjne zasady retoryki [w:] Retoryka, red. M. Skwara, Gdańsk 2008.
 • Fras J., Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław 2005.
 • Furedi F., Culture of fear. Revisited. Risk-taking and the morality of low expectation, London 2006.
 • Grzegorczykowa R., Czasowniki modalne jako wykładniki różnych postaw nadawcy [w:] Otázky slovanské syntaxe III, Brno 1971, s. 201–205, https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103801 [dostęp: 02.07.2017].
 • Kampka A., Perswazja w języku polityki, Warszawa 2009.
 • Kochan M., „Przyklejanie etykietek”, czyli o negatywnym określaniu przeciwnika [w:] Język polityki a współczesna kultura polityczna, Wrocław 1994, s. 85–90.
 • Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.
 • Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.
 • Polkowska L., Język prawicy, Warszawa 2015.
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 1997.
 • Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1997.
 • Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005.
 • Słownik etymologiczny języka polskiego, red. F. Sławski, Kraków 1952.
 • Słownik etymologiczny języka polskiego, red. M. Bańkowski, Warszawa 2000.
 • Słownik etymologiczny języka polskiego, red. A. Brückner, Warszawa 1985.
 • Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz i in., Wilno 1861.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1965.
 • Słownik staropolski PAN, red. S. Urbańczyk, Wrocław–Kraków–Warszawa 1956–1959.
 • Werka T., Zagrodzka J., Strach i lęk w świetle badań neurobiologicznych [w:] Lęk. Geneza, mechanizmy, funkcje, red. M. Fajkowska, B. Szymura, Warszawa 2009, s. 17–25.
 • Zimny R., Nowak P., Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-952bd66b-9fa1-4fa0-916f-c4619954b927
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.