Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 96 | 1 | 45-58

Article title

Kodeks Napoleona w dziejach języka urzędowego w Polsce – rekonesans badawczy

Title variants

EN
The Napoleonic Code in the history of the official language in Poland – preliminary research

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule podjęto temat znaczenia Kodeksu Napoleona dla kształtowania się urzędowej odmiany języka w dobie nowopolskiej. Takie czynniki, jak: oderwanie od rodzimych tradycji prawnych, konieczność adaptacji obcych pojęć, systematyzacja przepisów prawa czy wymóg sporządzania dużej liczby dokumentów, wywołały istotne przeobrażenia w polskiej terminologii prawnej, w zakresie gatunków urzędowo-kancelaryjnych, a także w stylu wypowiedzi prawnej. Są to obszary badań w niewielkim stopniu obecne w dotychczasowym dyskursie historycznojęzykowym. Do ich naukowej analizy motywują opinie o roli Kodeksu Napoleona w procesie podtrzymywania kulturowej i narodowej tożsamości w okresie rozbiorów.
EN
The article addresses the issue of the meaning of the Napoleonic Code for the formation of the official institutional language in the period of New Polish. Factors such as separation from local legal traditions, the necessity to adapt foreign terminology, systematization of legal regulations and the requirement to produce a large number of documents all resulted in major transformations in the Polish legal terminology, in terms of official-institutional genres, and also in the style of legal texts. These are the areas of research so far neglected in the discourse of history of language. The academic research is prompted by the opinions about the role of the Napoleonic Code in the process of preservation of cultural and national identity in the period of the Partitions of Poland.

Journal

Year

Volume

96

Issue

1

Pages

45-58

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Łódzki, Łódź
  • Uniwersytet Łódzki, Łódź

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-952d2a2a-0fe7-41dd-a1d8-8fae70315a6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.