Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(6) | 151-173

Article title

OBRAZ WYBORÓW KONTRAKTOWYCH W POLSCE NA ŁAMACH PRASY DLA KOBIET

Content

Title variants

EN
THE IMAGE OF THE ‘CONTRACT ELECTIONS’ IN POLAND IN THE WOMEN’S PRESS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
4 czerwca 2019 r. minęła 30. rocznica wyborów kontraktowych w Polsce. Dla jednych stanowiła ona symbol zwycięstwa demokracji, dla innych była plebiscytem. Wybory będące konsekwencją porozumień przy Okrągłym Stole były z niepokojem oczekiwane zarówno przez stronę rządzącą, jak i solidarnościową opozycję. Celem badań było ukazanie obrazu wyborów kontraktowych w Polsce na łamach prasy dla kobiet. Cezura badawcza objęła okres od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu (luty 1989 r.) do końca lipca 1989 r. W toku badań postawiono pytania badawcze: 1) czy prasa dla kobiet prognozowała przemiany ustrojowe i jak odnosiła się do obrad Okrągłego Stołu, 2) w jakim wymiarze (społecznym, politycznym, gospodarczym) w czasopiśmie podejmowano wątek wyborów czerwcowych, 3) czy propagowano czytelnikom kandydatów na posłów i senatorów, a jeśli tak, to w jakiej formie (reklama, artykuł sponsorowany, wywiad), 4) jak na łamach prasy oceniano przygotowanie i przebieg wyborów do sejmu i senatu w 1989 r.
EN
On 4 June 2019, it was the 30th anniversary of the ‘contract elections’ in Poland. For some, it was a symbol of the victory of democracy, for others it was a plebiscite. The elections, being a consequence of the agreements of the Polish Round Table Talks, were awaited with concern by both the government and the opposition. The main purpose of this study was to investigate image of the ‘contract elections’ in Poland in the women’s press. The subject of the research were the magazines ‘Kobieta i Życie’ [‘Women and Life’], ‘Uroda’ [‘Beauty’], ‘Przyjaciółka’ [‘Girlfriend’], ‘Zwierciadło’ [‘Mirror’] published after the end of the Round Table Talks until the end of June 1989. In the course of the research, the following questions were posed: 1) Whether the women’s press forecasted the political changes and how it referred to the Round Table talks?, 2) In what dimension (social, political, economic) the subject ‘contract election’ was present in the journal; 3) Whether editorial offices promoted candidates for deputies and senators to readers, if so in what form (advertisement, sponsored articles, interviews); 4) How the preparation and conduct of the Sejm and Senate elections in 1989 were assessed in the women’s press?

Year

Issue

Pages

151-173

Physical description

Dates

published
2019-06-28

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

  • Dudek, Antoni. Reglamentowana rewolucja, (Kraków : Wydawnictwo Znak, 2014). ISBN 978-83-240-3027-9.
  • Friszke, Andrzej. Rok 1989: polska droga do wolności (Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009). ISBN 978-83-7059-930-0.
  • Kowal, Paweł. Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989, (Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2015). ISBN 978-83-7982-154-9.
  • Lewartowska, Zofia. „Prasa kobieca i rodzinna”, Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, 1975, 65-70. ISSN 0555-0025.
  • Małkiewicz, Andrzej. Wybory czerwcowe 1989, (Warszawa : ISP PAN, 1994). ISBN 83-85479-63-5.
  • Paczkowski, Andrzej. Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL, (Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999). ISBN 83-08-02912-4.
  • Pisarek, Walery. Wstęp do nauki o komunikowaniu, (Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008). ISBN 978-83-60501-14-6.
  • Sokół, Zofia. „Transformacja czasopism kobiecych w Polsce (1989–1997)”, Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. 1, z. 1-2, 1998, 193-201. ISSN 1509-1074
  • Trembicka, Krystyna. Okrągły stół w Polsce: studium o porozumieniu politycznym, (Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2003). ISBN 83-227-2165-X.

Notes

PL
ANNA SZWED-WALCZAK https://orcid.org/0000-0002-9878-1401

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2451-3539
EISSN
2543-7011

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-952f6338-b2d6-4e60-8cae-524db31b49fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.