Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(108) | 128-140

Article title

Polska praktyka stosowania Assessment Center

Content

Title variants

EN
Assessment Center Practice in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Assessment Center (AC) stanowi ważną technikę doboru personelu i ewaluacji kompetencji pracowniczych. W niniejszym artykule zamierzam odnieść się do polskich doświadczeń w zakresie stosowania AC, porównując je z badaniami przeprowadzonymi w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej przez Dianę E. Krause i George’a C. Thorntona. Kluczowymi kwestiami poruszanymi w tej publikacji są: sposób planowania, stosowane narzędzia oceny, charakterystyka asesorów, działania podejmowane po zakończeniu AC.
EN
Assessment Center (AC) is an important technique for personnel selection and the evaluation of employee competencies. This article looks at Polish experience in the application of the Assessment Center and compares it with studies conducted in Western Europe and North America by Diana E. Krause and George C. Thornton. Key issues raised in this paper include planning methods, applied assessment tools, assessor characteristics, and actions taken after the conclusion of the Assessment Center.

Year

Issue

Pages

128-140

Physical description

Document type

Research Communiqués

Dates

published
2016-02-15

Contributors

 • Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki [University of Lodz], Łódź, Polska

References

 • Andrajłojć M. (2006), Zalety ograniczenia ankiety internetowej jako metody zbierania materiału badawczego w dziedzinie ZZL, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 • Arthur W. Jr., Day E. A., McNelly T. L., Edens P. S. (2003), A meta-analysis of the criterion related validity of Assessment Center dimensions, Personnel Psychology, nr 56.
 • Ballantyne I., Povah N. (2000), Ośrodki oceny i rozwoju, Warszawa, Wydawnictwo ADS.
 • Benson C., Gaugler B. B., Rosenthal D. B., Thornton G. C. (1987), Meta-analysis of assessment center validity, Journal of Applied Psychology, tom 72.
 • Bujacz A. (2009). Jak działa Assessment Center? Zagadka trafności ośrodków oceny, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4.
 • Chirkowska-Smolak T., Grobelny J. (2014), Wykorzystanie metod doboru personelu oraz przekonania profesjonalistów na temat ich trafności prognostycznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 • Gaugler B. B., Pohley K., Quinones M. A., Spychalski A. C. (1997), A survey of Assessment Center practices in organizations in the United States, Personnel Psychology, nr 50.
 • International Task Force on Assessment Center Guidelines, (2009), Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, International Journal of Selection and Assessment, tom 17.
 • Kleinmann M., Melchers K. G., Prinz M. A. (2010), Do Assessors Have Too Much on their Plates? The Effects of Simultaneously Rating Multiple Assessment Center Candidates on Rating Quality, International Journal of Selection and Assessment, tom 18.
 • Krause D. E., Thornton G. C. (2009), A cross-cultural look at Assessment Center practices: survey results from Western Europe and North America, Applied Psychology: An International Review, tom 58.
 • Kuna J. (1998), Assessment Center metodą oceny potencjału zawodowego kadry kierowniczej, Folia Psychologica, nr 2.
 • Lipińska-Grobelny A. (2005), Ośrodek oceny (Assessment Center), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Rupp D. R., Thornton G. C. (2004), Simulations and assessment center, w Hersen M., Comprehensive handbook of psychological assessment. Industrial and organizational assessment, Hoboken N.J., Wiley.
 • Schmidt F. L., Hunter J. E. (1998), The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings, Psychological Bulletin, nr 2.
 • Schultz D. P., Schultz S. E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa, PWN.
 • Suchar M. (2008), Rekrutacja i selekcja personelu, Warszawa, C. H. Beck.
 • Wieczorek J. (2010), Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody Assessment Center, Development Center, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Woodruffe Ch. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Kraków, Wydawnictwo Oficyny Ekonomicznej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95311d1e-335e-4690-9776-a4a2cb99d182
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.