Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2014 5(100) Międzypokoleniowe zarządzanie zasobami ludzkimi | 99-111

Article title

Method of Transmitting Competencies and Knowledge between Generations in the SME Sector: Best Practice from Italy

Content

Title variants

PL
Model międzypokoleniowego przekazywania kompetencji i wiedzy w sektorze MŚP – dobre praktyki z Włoch

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono dobre praktyki z Włoch w zakresie zarządzania wiekiem pracowników w wieku 50+ w sektorze małych przedsiębiorstw, w kontekście narastającego problemu starzejących się zasobów pracy. Szczególną uwagę zwrócono na problemy współpracy międzypokoleniowej w firmach: młodzi – starsi pracownicy, jak też współpracy między nowymi, przyjmowanymi do pracy, pracownikami a starszymi, odchodzącymi, możliwości i metod przekazywania wiedzy, zarówno formalnej, jak i ukrytej, przez starszych pracowników.
EN
The article presents best practices as applied in Italy in the field of age management of workers aged 50+ in the small business sector in the context of the growing problem of an aging workforce. Particular attention was paid to the problems of intergenerational cooperation within companies—younger–older workers—as well as cooperation among newly hired workers and older, departing workers as well as opportunities and methods for the transfer of knowledge, both formal and tacit.

Year

Pages

99-111

Physical description

Document type

case

Dates

published
2014-10-15

Contributors

 • University of Bialystok, Białystok, Poland
 • C. Sadowska-Snarska, University of Bialystok, Białystok, Poland

References

 • Age management. Interventi per gli over 45. Percorsi strumenti per gli over-45 nel mercato del lavoro: la sperimentazione in Veneto (2010), Regione del Veneto, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
 • Bąk M., Bednarz P., red. (2013), Zostań mentorem, Warszawa, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
 • Bielski I. (2007), Zasoby ludzkie w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4.
 • Brdulak J.J. (2005), Zarzadzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa, SGH.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. (2005), Zarządzanie wiedzą w organizacjach, E mentor, nr 1 (8).
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Warszawa, Difin.
 • Haberla M., Kuźmińska-Haberla A. (2013), Wiedza jako kluczowy czynnik rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, Nauki o Zarządzaniu, nr 2 (15).
 • Invecchiamento e occupabilitá: inquadramento del fenomeno e spunti per I’analisi (2011), Obiettivo Lavoro, listopad.
 • Karwala S. (2009), Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University.
 • Karwowski W. (2004), Zarządzanie wiedzą, Bezpieczeństwo Pracy, nr 11.
 • Król H., Ludwiczyński A. (2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4.
 • La valorozzazione dei saperi taciti. Una sfida tra presente e futuro (2010), Politecnico Calzaturiero.
 • Mongelli T.L. (2010), Strategie i metody wydłużania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Analiza rozwiązań innowacyjnych we Włoszech dotyczących wydłużania aktywności zawodowej, Lublin, Europerspektywa.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. (2012), Wiedza – kapitał ludzki – innowacje, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.
 • Piechnik-Kurdziel A. (2000), Analiza pracy jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi, Zeszyty MWSE w Tarnowie, z. 3.
 • Piotrowska A. (2012), Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarzadzaniu personelem, w Grzegorczyk A., red., Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, Warszawa, Wyższa Szkoła Promocji.
 • Zambelli M. (2010), Premessa, w La valorozzazione dei saperi taciti. Una sfida tra presente e futuro, Politecnico Calzaturiero.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-953a94d4-6715-419c-b164-ddfefd9d091b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.