Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7 |

Article title

Program Erasmus jako sposób podnoszenia kompetencji bibliotekarzy na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

Authors

Content

Title variants

EN
The Erasmus programme as a tool of raising librarians’ qualifications, on the example of the Main Library of the Silesian University of Technology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od 1987 roku Unia Europejska w ramach programu Erasmus wspiera zdobywanie nowych kompetencji i współpracę wyższych uczelni m.in. poprzez finansowanie wymiany studentów i kadry dydaktycznej. Od 2007 r. umożliwiła także bibliotekarzom zatrudnionym w szkołach wyższych odbywanie staży zagranicznych. W artykule zaprezentowano problem wykorzystania programu Erasmus do podnoszenia kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy na podstawie doświadczeń pracowników Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Wśród uczestników programu Erasmus przeprowadzono ankietę, w której ocenili oni przygotowania i przebieg stażu oraz jego przydatność w rozwoju zawodowym. Analiza wyników ankiety oraz powtórne uczestnictwo części stypendystów w programie świadczy o tym, że jest to interesująca forma poszerzania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń.
EN
Since 1987 the European Union supports the acquisition of new skills and cooperation among universities in the framework of the Erasmus programme, by funding the exchange of students and teaching staff. Since 2007 Erasmus also enabled internships abroad for the librarians employed in higher education. The article presents the use of the Erasmus programme to raise professional qualifications of librarians. The basis for the analysis is the experience of the employees of the Main Library at the Silesian University of Technology. A survey was conducted among the participants of the Erasmus programme. The respondents assessed the preparation and realization of the placement, and its usefulness in their professional development. The analysis of the survey results, and the repeated participation in the scholarship of a half of the beneficiaries indicate that the programme is an interesting form of upgrading one’s qualifications and gaining new experience.

Year

Issue

7

Physical description

Contributors

author
  • Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9544e8bb-ad36-44b0-979f-0909840d694d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.