Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11/I | 49-60

Article title

TECHNICZNE PROBLEMY KONSTRUKCJI ŚCIAN SZKIELETOWYCH NA PRZYKŁADZIE ZABYTKOWEGO DOMU PODCIENIOWEGO W GDAŃSKU LIPCACH

Authors

Content

Title variants

EN
THE TECHNICAL PROBLEMS OF STUD WALL ON SELECTED EXAMPLE OF HISTORICAL ARCADED HOUSE IN GDAŃSK LIPCE

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Opracowania dotyczące zabytkowych, żuławskich domów podcieniowych opisują głównie ich architekturę. Brak jednak prac poświęconych technicznym problemom tego typu budownictwa z obszaru Delty Wisły. Artykuł poświęcony jest problematyce remontu konserwatorskiego żuławskiego domu o konstrukcji ryglowej na przykładzie domu podcieniowego w Gdańsku Lipcach. We wstępie przedstawiona została historia oraz opis budynku wraz z charakterystyką jego konstrukcji. Część dalsza zawiera wariantową analizę statyczną ścian szkieletowych przy zastosowaniu różnych rodzajów wypełnienia (glina na szkielecie z wikliny, cegła ceramiczna pełna, cegła kratówka, bloczek z betonu komórkowego). Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, który rodzaj wypełnienia jest dla zabytku najkorzystniejszy ze względu na sposób pracy drewnianej konstrukcji. Przedstawiona analiza ma oprócz znaczenia poznawczego również aspekt praktyczny. Jak wiadomo, czynnikiem decydującym o wyborze danej technologii lub materiału jest bardzo często cena, toteż uzupełnieniem obliczeń są przybliżone kalkulacje kosztów materiałów wykorzystanych do wypełnienia konstrukcji szkieletowej, wykonane na podstawie danych zebranych przez autora. Artykuł przedstawia także informacje o obecnych możliwościach rynkowych wykonywania takich robót. Ponieważ remonty ścian szkieletowych stanowią jeden z podstawowych rodzajów prac w zabytkowych budynkach ,,fachwerkowych”, artykuł może stanowić materiał pomocniczym dla inwestorów, projektantów i wykonawców.
EN
The articles about historical arcaded houses from the Żuławy Region describe mainly their architectural issues. There are however no papers that tackle the technical problems of this type of buildings in the Vistula Delta area. The following article is devoted to the wooden lattice brick filled framework renovation on selected example – arcade house located in the city of Gdańsk. It includes its history, description of the building and characteristic of its construction. The further part of article contains static and strength analysis of stud wall with four different fills (clay, solid brick, chequer brick, cellular concrete block). The main purpose of the research was to find the best technical solution for filling in this type of wooden construction. The calculated analysis has also a practical application. One of the most important factor determining the choice of a particular technology or material is often the price. The following article shows the approximation of the costs of the materials used to construction of the wooden lattice brick filled framework. The estimation is based on the data collected by the author. The paper provides information on current building market opportunities. This type of construction works is one of a basic process in wooden lattice brick filled framework renovation. The article can be a helpful resource for investors, designers and contractors.

Year

Issue

Pages

49-60

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Politechnika Gdańska
 • Sopocka Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

References

 • Baszeń M., Żakowicz A., Wpływ zmian materiałowych i geometrii konstrukcji drewnianych na rozkład sił wewnętrznych, źródło: http://www.biswbis.pb.edu.pl/2011_01/014.pdf, data pobrania: 10.03.2017r.
 • Gołębiewski A., Runął dom podcieniowy w Izbiskach. Komu zależy, aby Polska nie miała zabytków? (wideo, zdjęcia) 30.05.2017, źródło: http://www.zulawyimierzeja24.pl/aktualnosci/14623,runal-dom-podcieniowy-w-izbiskach-komu-zalezy-aby-, data pobrania: 01.06.2017r.
 • Hoffmann B., Opinia techniczno konstrukcyjna – analiza przesunięcia obiektu, Gdańsk 1976r., NID sygnatura P/02207.
 • PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli, obciążenia stałe.
 • PN-82/B-02003 –Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologicznie- Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
 • Promat – Podręcznik A1.1 Techniczna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, Warszawa 2005r., s.59.
 • Katalogi Nakładów Rzeczowych – Konstrukcje budowlane - KNR 2-02 0103-04, KNR 2-02 0105-04, KNR 2-02 0107-01.
 • Koperska-Kośmicka M., Żuławskie domy podcieniowe. Przyczyny degradacji i problematyka konserwatorska zabytkowych struktur architektonicznych w środowisku kulturowym Delty Wisły. Rozprawa doktorska. Gdańsk 2014r.
 • Kopkowicz F., Ciesielstwo polskie, Arkady, Warszawa 1958r.
 • Kolendowicz T., Mechanika budowli dla architektów, Arkady, Warszawa 1993r.
 • Krzyżanowski L., Gdańsk - Lipce. Dom podcieniowy, ul. Jedności Robotniczej nr 297. Uzupełnienie inwentaryzacji pomiarowej - notatka historyczna i dokumentacja fotograficzna. NID sygnatura: ZN/1065
 • Krzyżanowski L., Gdańsk - Lipce. Dom podcieniowy, ul. Jedności Robotniczej nr 297. Sprawozdanie z prac konserwatorskich przeprowadzonych w 1960 roku, NID sygnatura: ZN/1066.
 • Niedostatkiewicz M., Budownictwo ogólne przykłady obliczeń, Wydawnictwo PG, Gdańsk 1999r.
 • Stankiewicz J, Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach. ,,Rocznik Gdański, t. XV/XVI”, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1956/1957.
 • Szulc A., Gdańsk - Lipce. Dom Podcieniowy, Trakt św. Wojciecha nr 297. Inwentaryzacja. Elewacja południowa, Przekrój A-A. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Gdańsku (NID), sygnatura: P/00085.
 • 16. Tłoczek I., Dom mieszkalny na polskiej wsi, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95451918-1a5f-4e1f-9cd6-aebf511ca9fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.