Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 63, nr 5 | 163-172

Article title

Selected aspects of a university’s sustainable development strategy

Content

Title variants

PL
Wybrane aspekty strategii zrównoważonego rozwoju uczelni wyższej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The introduction of the Constitution for Science has initiated a series of changes in universities in Poland. Particularly important are changes which will conform to the universities’ structure to the new evaluation criteria, and consequently will affect their financial conditions. The concerns presented in the article refer to the sustainable development strategy of a university. This strategy should enable universities not to assess all of their research and educational employees according to the same criteria or according to the same threshold values. All academic teachers work for the success of the university, however, each of them to a different degree. This differentiation may result not only from the individual predispositions of employees but also from the adopted strategic assumptions. The article aims to present some aspects of the implementation of a university’s strategy with regard to subsidies granted under the Law on Higher Education and Science in Poland.
PL
Wprowadzenie Konstytucji dla Nauki zapoczątkowało szereg zmian w szkołach wyższych w Polsce. Szczególnie ważne są zmiany, które dostosowują struktury uczelni do nowych kryteriów oceny szkół wyższych, tj. kryteriów wpływających na warunki ich finansowania. W artykule autor skupia się na zmianach prorozwojowych. Proponowane w artykule rozwiązania odnoszą się do strategii zrównoważonego rozwoju uczelni, która polega na odejściu od oceny wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych według tych samych kryteriów lub według tych samych wartości progowych. Na sukces uczelni pracują wszyscy nauczyciele akademiccy, jednak każdy z nich w różnym stopniu. Zróżnicowanie może wynikać z indywidualnych predyspozycji pracowników, ale również z przyjętych założeń strategicznych. W artykule przedstawiono wpływ decyzji kadrowych na wysokość subwencji. Celem artykułu było zaprezentowanie wybranych kwestii związanych ze strategią zrównoważonego rozwoju uczelni wyższej jako konsekwencji przemian w sposobie funkcjonowania szkół wyższych w Polsce.

References

  • Bauerlein M., 2009, Professors on the production line, students on their own, Future of American Education Project, AEI-Working Paper.
  • Cieśliński J.L., 2016, Algorytm podziału dotacji podstawowej dla polskich uczelni akademickich, Nauka, no. 1, pp. 159-180.
  • Fox M.F., 1992, Research, teaching, and publication productivity: mutuality versus competition in Academia, Sociology of Education, no. 65, pp. 293-305.
  • Hattie J., Marsh, H.W., 1996, The relationship between research and teaching: a meta analysis, Review of Educational Research, vol. 66, no. 4, pp. 507-542.
  • Kowalczuk-Walędziak M, 2017, Kilka uwag o (roz)łączności działalności badawczej i dydaktycznej nauczyciela akademickiego, Parezja, no. 2, pp. 21-33.
  • Napiecek R., 2013, Rachunek kosztów w zrównoważonej ocenie dokonań uczelni wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Napiecek R., 2015, Współzależność głównych obszarów działania uczelni wyższej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 399, pp. 352-360.
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2018, poz. 1668.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95481814-2cb9-48b9-9202-f5bfed644f0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.