Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 143-155

Article title

Kwalifikacje zawodowe – kluczem do sukcesu, projekt wsparcia szkolnictwa branżowego

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Professional qualifications as a key to success – a project to support sectoral education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje założenia kompleksowego wsparcia szkolnictwa branżowego z wykorzystaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W opracowaniu wskazano wybrane rezultaty podjętych prac, w szczególności badań wymagań kwalifikacyjnych zrealizowanych na stanowiskach pracy wśród wielkopolskich pracodawców.
EN
he article presents the assumptions of comprehensive support for sectoral vocational education in the region, using the Integrated Territorial Investment tool (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). It identifies and analyses selected results of the work, including the results of research on the job placement requirements, which was carried out among employers in the Wielkopolska region.

References

  • Bednarczyk H., Jaszczyk T., Woźniak I. (red.), Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, MIPS – ITeE – PIB, Warszawa – Radom 2008.
  • Czarnecki K., Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa, OW Humanista, Sosnowiec 2008.
  • Jeruszka U., Człowiek i zawód. Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy, IPiSS, Warszawa 2010.
  • Lelińska K., Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej, OHP KG, Warszawa 2006.
  • Nowacki T.W., Zawodoznawstwo, ITeE, Radom 1999.
  • Internetowy System Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl.
  • Serwis Instytucji Pośredniczącej WRPO: http://www.zit.metropoliapoznan.pl.
  • Serwis Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży – jednostki Miasta Poznań http:// www.cdzdm.pl.
  • Serwis Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9551d726-6f1f-4529-93e6-00d6c8546836
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.