Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 35–44

Article title

Работа с телесным сценарием с помощью любимой детской сказки

Content

Title variants

PL
Praca nad skryptem somatycznym za pomocą ulubionej dziecięcej bajki
EN
Work on the somatic script with the use of the favourite childhood fairy tale

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Pierwsze reakcje dziecka na otaczający świat – jak twierdził Eric Berne – mają charakter cielesny. Jeśli świat jest przyjazny, matka odpowiada na naturalne potrzeby dziecka, dostarczając mu miłości i akceptacji – ciało reaguje w sposób odprężony i rozwija się zdrowo oraz normalnie. Natomiast gdy sytuacja jest niekorzystna, matka jest odpychająca i rozdrażniona, wysyła mu w ten sposób szereg komunikatów, np. nie istniej, nie bądź sobą, nie bądź blisko itd. Powstają w ten sposób obrony, blokady, napięcia i nieproporcjonalności wyrażające się w ciele. Wspomniane przedwerbalne reakcje cielesne tworzą destrukcyjny protokół skryptowy, który tworzy się w czasie pierwszych lat życia dziecka. W późniejszych latach, zgodnie z nową, powstającą wizją świata, ten ukryty poziom somatycznej organizacji ciała dziecka zostaje uzupełniony oraz wzbogacony poprzez system poznawczy znaków czy postaci zawartych w bajkach lub opowieściach, które dodane zostają do wczesnych decyzji podjętych przez Małego Profesora. Stąd też przy pomocy baśni i zawartych w nich obrazów oraz metafor mamy w pracy terapeutycznej okazję przeniknąć do głębszych struktur psychicznych i dokonać ewentualnie ich modyfikacji. Ważne jest tu odnalezienie mitu lub bajki, która odzwierciedli wzorce scenariusza skryptowego. Autorki podkreślają, że praca terapeutyczna nad skryptem somatycznym jest zawsze niezwykle trudna, gdyż dotyczy bardzo wczesnego etapu życia klienta. Są przekonane, że identyfikacja z nieożywionym obrazem lub symbolem zawartym w ukochanej przez dziecko opowieści przyczynia się do regresji do okresu przedwerbalnego. Praca terapeutyczna przedstawiona jest jako kilkuetapowy proces identyfikacji z obrazami i symbolami zawartymi w ulubionej dziecięcej bajce. Na przykładzie terapii kilku osób autorki ukazują proces redecyzji skryptowej i uwolnienie blokad, obron i napięć ujawniających się w ciele. W zaprezentowanym podsumowaniu i wnioskach autorki podkreślają, iż zaprezentowana metoda pozwala na spotkanie z powstałym na wczesnym etapie życia negatywnym, pierwotnym schematem protokołu skryptowego stworzonego przez zakazy i decyzje. Identyfikacja z martwym przedmiotem lub obrazem zawartym w baśni wskazuje wyraźnie na napięcia i blokady ujawniające się w ciele. Wykorzystanie w końcowym etapie pracy terapeutycznej perspektywy Dorosłego umożliwia przeciwstawienie się zaistniałemu impasowi oraz pozwala na uwolnienie zablokowanej energii i przyjęcie nowej perspektywy życiowej.
EN
The authors of the article discuss the possibilities of working on the individual’s somatic script with the use of a favourite fairy tale from their childhood. The method allows for confrontation with a negative primary scheme of the script protocol developed in the early stages of life after being subjected to injunctions and illusory decisions. Identification with an inanimate object or the picture from a fairy tale clearly indicates tensions and blocks visible in the body. The perspective of an Adult-Ego State used in the final stages of therapy helps to overcome a stalemate and free blocked energy, and, as a result, adopt a new life perspective.

Contributors

References

 • Berne E. (1964), Games people play, New York.
 • Berne E. (1972), What do you say after you say Hello?, New York.
 • Cornell W. (1975), Wake up sleepy!, „Transactional Analysis Journal”, No 5.
 • Cornell W. (2008), Exploration in Transactional Analysis, the Meech Lake Papers, California.
 • Erskine R. (1980), Script cure: behavioral, intrapsychic and physiological, „Transactional Analysis Journal”, No 10.
 • Гулдинг Р.и М. (1997), Психотерапия нового решения, Москва.
 • Gowell E.C. (1975), Transactional Analysis and the body, „Transactional Analysis Journal”, No 5.
 • Ligabue S. (1991), The somatic component of the script in early development, „Transactional Analysis Journal”, No 21.
 • Ligabue S. (2007), Being in relationship: different languages to understand Ego States, Script and The Body, „Transactional Analysis Journal”, No 37.
 • Mellor K. (1980), Impasses: a developmental and structural understanding, „Transactional Analysis Journal”, No 10.
 • Priya U.R. (2007), Transactional Analysis and the mind/body connections, „Transactional Analysis Journal”, No 37.
 • Steere D. (1982), Bodily Expressions in Psychotherapy, New York.
 • Steere D. (1985), Protocol, „Transactional Analysis Journal”, No 15.
 • Waldenkranz-Piselli C.K. (1999), What do we do before we say Hello? The body as the stage setting for the script, „Transactional Analysis Journal”, No 29.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9553b161-b04a-44f9-be0e-4f727d61af23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.