Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 11-12(524-525) | 26–28

Article title

MINIMUM SOCJALNE W MARCU I CZERWCU 2017 R.

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR MARCH AND JUNE OF 2017

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano szacunkowe wartości koszyków minimum socjalnego – wskaźnika kosztów utrzymania gospodarstw domowych, szacowane dla warunków z marca i czerwca 2017 r. W mrcu wartość koszyków wzrosła z 1,6% w gospodarstwie dwojga osób starszych do 2% w gospodarstwach z dziećmi starszymi. W czerwcu koszyki minimum socjalnego wzrosły z 0,5% w gospodarstwie samotnego emeryta do 1% w dwuosobowym gospodarstwie osób pracujących.
EN
The article presents estimates of social minimum baskets – defined as a model allowing the minimum level for social integration of households – in prices of March and June of 2017. In March, the value of baskets increased from 1.6% (2 persons at the retirement age) to 2% in case of 4-person households, with older children. In June, the minimum baskets increased from 0.5% in a singleperson household (pensioner) to 1% in a twoperson household of working age.

Year

Volume

44

Pages

26–28

Physical description

Contributors

 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

 • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały IPiSS, Zeszyt nr 10, Warszawa.
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kategoria minimum socjalnego, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S. (1997), Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • GUS (2017a), Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 r., Warszawa.
 • GUS (2017b), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2017 r., Warszawa.
 • GUS (2017c), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2017 r., Warszawa.
 • GUS (2017d), Biuletyn Statystyczny, Nr 9, Warszawa.
 • NBP (2017a), Kwartalny raport o rynku pracy w I kwartale 2017 r., nr 2, lipiec, Warszawa.
 • NBP (2017b), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kwartale 2017 r., nr 3, lipiec, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-955c8b80-11e0-4be4-9a3e-cd16f0f33491
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.