Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 96 | 2 | 38-50

Article title

Sukces w komunikacji medialnej a genologiczne uwarunkowania współpracy językowej

Title variants

EN
Success in media communication and genre determinants in language cooperation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule pokazano sukces komunikacyjny jako uzależniony od mocy sprawczej łączonej z intencją danej wypowiedzi, przypisywaną tej wypowiedzi na mocy gatunkowej kategoryzacji. Przedmiotem analiz była komunikacja medialna, reprezentowana przez wiadomość i felieton. Do oceny skuteczności komunikacji zachodzącej za pośrednictwem mediów wykorzystano Grice’owską zasadę kooperacji językowej.
EN
This article discusses the notion of communication success as dependent on the performative force and the intention of a given message, imposed on this message by the text-type (genre) categorization. Subject to analysis are media communications, represented by the categories of news and columns. To assess the effectiveness of the communication process actuated by the media, Grice’s cooperative principle is employed.

Journal

Year

Volume

96

Issue

2

Pages

38-50

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9560a714-2b59-453e-9213-77282f9180e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.