Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | (13) 2018 | 91-104

Article title

E-learning studentów na przykładzie uczelni wyższych w Szczecinie

Content

Title variants

EN
E-learning of students on the example of universities in Szczecin

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zwraca uwagę na stosunkowo nową formę dydaktyki, jaką jest nauczanie na odległość – tzw. e-learning. Zawarto w nim podstawowe informacje o istocie tej techniki dydaktyki i podano jej zalety oraz wady. Zaprezentowano również stan zaawansowania prac i plany w zakresie wdrażania platformy edukacyjnej e-learningu w szczecińskich uczelniach wyższych.
EN
The article draws attention to the relatively new form of didactics which is distance learning – the so-called e-learning. The article contains basic information about the essence of this didactics technique and its advantages and disadvantages. The article also presents the state of progress of works and plans for implementing the e-learning educational format in Szczecin's universities.

Year

Volume

Pages

91-104

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Wydawnictwo PWN S.A. i MIKOM, Warszawa 2008.
 • Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 • Betlej P., E-learning w organizacji zajęć i opinii studentów – studium przypadku, czasopismo internetowe „e-mentor” 2009, nr 1.
 • Gierłowski K, Nowicki K., Zastosowanie technologii internetowych w realizacji systemów zdalne-go nauczania, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Technologie Infor-macyjne, Gdańsk 2004.
 • Giurko Z., Systemy E-learningowe, Helion, Gliwice 2008.
 • Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Kaszulanis M., W Polsce e-learning wciąż raczkuje, „Głos Nauczycielski” z 25.10.2006 r.
 • Kubiak M.J., Wirtualna edukacja, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2012.
 • Pietkun P., Zdalna edukacja, „Gazeta Bankowa” z 18.11.2006 r.
 • Stecyk A., Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.
 • Szabłowski S., E-learning dla nauczycieli, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2009.
 • Zieliński Z., E-learning w edukacji, Helion, Gliwice 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95693e2b-2ae1-42ee-ab30-6a2e089e6fcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.