Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 20 | 20-37

Article title

Development in regions lagging behind – the case of coal and post-coal regions

Authors

Content

Title variants

PL
Rozwój w regionach zapóźnionych – przykład regionów węglowych i powęglowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The main topic of the paper refers to the issues of economic transition in regions. The research question is to determine the nature of current development processes in regions lagging behind, in coal regions in particular. The main goal of the article is to present selected modern concepts indicating the paths of the effective reorientation of development processes of such regions, along with their application into the policy framework for the coal regions’ transition. Methodically, the paper is based on a desk research and statistical analysis of time series covering GDP dynamics and job growth for NUTS3 regions in the European Union (EU). The main findings of the research indicate the significant scale of the economic challenges of coal regions in terms of their low productivity measured by the trade-off between the growth of GDP and the increase in the number of jobs, as well as the need to define a complex policy framework which ‘mixes’ a sectoral and territorial approach to achieve an effective coal regions’ transition.
PL
Tematyka artykułu nawiązuje do zagadnień transformacji gospodarczej regionów. Problemem badawczym jest określenie charakteru obecnych procesów rozwoju w regionach zapóźniowspółczesnych koncepcji wskazujących skuteczne ścieżki reorientacji rozwoju regionów zapóźnionych wraz z ich wykorzystaniem do sformułowania ram polityki na rzecz transformacji regionów węglowych. Artykuł bazuje na przeglądzie literatury oraz analizie statystycznej szeregów czasowych obejmujących dynamikę PKB i przyrost miejsc pracy dla regionów NUTS3 w Unii Europejskiej. Główne rezultaty wynikające z badań wskazują na znaczną skalę wyzwań ekonomicznych regionów węglowych ujmowanych w kategoriach niskiej ich produktywności mierzonej relacją między wzrostem PKB a wzrostem liczby miejsc pracy, a także na potrzebę zdefiniowania kompleksowych ram polityki, które łączą podejście sektorowe i terytorialne na rzecz skutecznej transformacji regionów węglowych.

Year

Issue

20

Pages

20-37

Physical description

References

 • Aitken, B. J., and Harrison A. E. (1999). Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela. American Economic Review, (89), 605-618.
 • Asheim, B. T., Isaksen, A., and Trippl, M. (2019). Advanced introduction to regional innovation systems. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
 • Bachtler, J., Martins, J. O., Wostner, P., and Zuber, P. (2019). Towards Cohesion Policy 4.0, Taylor & Francies, Oxon, 1(1), 4-79.
 • Bailey, N., and Turok, I., (2001). Central Scotland as a polycentric urban region: Useful planning concept or chimera? Urban Studies, 38(4), 697-715.
 • Barry, F., Görg, H., and McDowell, A. (2003). Outward FDI and the investment development path of a late-industrializing economy: Evidence from Ireland. Regional Studies, (37), 341-349.
 • Barzotto, M., Corradini, C., Fai, F. M., Labory, S., and Tomlinson, Ph. R. (2019). Revitalising lagging regions: Smart Specialisation and Industry 4.0, Taylor & Francis, Oxon, 1(2), 1-92.
 • Boschma R. A, and Franken, K. (2007). Introduction. Applications of Evolutionary Economic Geography. In K. Franken (Ed.), Applied evolutionary economics and economic geography (pp. 1-24). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Boschma, R., and Immarino, S. (2009). Related variety, trade linkages, and regional growth in Italy. Economic Geography, 85(3), 289-311.
 • Boschma, R., Minondo, A., and Navarro, M. (2012). Related variety and regional growth in Spain. Papers in Regional Science, 91(2), 241-256.
 • Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., and Vella, S. (2006). Conceptualizing and measuring economic resilience. Mimeo, Department of Economics, University of Malta.
 • Cohen, W. M., and Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity – a new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.
 • Cooke, Ph. (1998). Introduction. Origins of the concept. In H. J. Braczyk Ph. Cooke, M. Heidenreich, Regional Innovation Systems: The role of governances in a globalized world, London: UCL Press.
 • Cooke, Ph., Parrilli, M. D., and Curbelo, J. L. (2012). Innovation, global change and territorial resilience. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
 • Dijkstra, L., Poelman, H., and Rodríguez-Pose, A. (2018). Geography of EU discontent. Regional and Urban Policy (Working Paper, WP 12/2018), 2-22.
 • Drobniak, A. (2012). Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Drobniak, A. (Ed.). (2014). Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe. Gliwice: Helion.
 • Drobniak, A., Plac, K., and Rykała, P. (2019). Polycentric regional development in the Silesia Region and in the Upper Silesian Agglomeration – development policies and socio-economic diversity. (Presentation on the conference: Planning and Governing Polycentric Urban Regions), Loughborough University, September 2-3.
 • Drobniak, A., Polko, A., and Suchacek, J. (2017). Transition and resilience in Central and Eastern European regions. In G. Horvat, and G. Lux, The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Taylor & Francies, Oxon, 240-260.
 • Duranton, G., and Puga, D. (2004). Micro-foundations of urban agglomeration economies. In Handbook of Regional and Urban Economies (pp. 2063-2117). Elsevier.
 • European Commission. (1999). Sixth periodic report on the social and economic situation and development of regions in the European Union. Brussels.
 • European Commission. (2017). Final report. Economic challenges of lagging regions. Brussels, April.
 • European Commission. (2018). EU coal regions: Opportunities and challenges ahead. Brussels.
 • European Commission. (2019). The European green deal. COM, 640 final, Brussels, 11.12.
 • European Commission. (2020). Overview of investment guidance on the Just Transition Fund 2021-2027 per Member State. Annex D. Brussels.
 • Folke, C., Carpenter, S., Walker, B., Scheffer, M., Chapin, T., and Rockstom, J. (2010). Resilience thinking: Integrating resilience, adaptability and transformability. Ecology and Society, 15(4).
 • Fontana, M. (2013). Pluralism(s) in economics: Lessons from complexity and innovation economics: A review paper. Journal of Evolutionary Economics, 24(5), 1-16.
 • Frenken, K., Van Oort, F., and Verburg, T. (2007). Related variety, unrelated variety and regional economic growth, Regional Studies, (41), 685-697.
 • Fu, X., and Gong, Y. (2011). Indogenous and foreign innovations efforts and drivers of technological upgrading: Evidence from China. World Development, (39), 1213-1225.
 • Girma, S., and Wakelin, K. (2007). Local productivity spillovers from foreign direct investment in the UK electronics industry. Regional Science and Urban Economics, (37), 399-412.
 • Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
 • Hassink, R. (2010). Regional resilience: A promising concept to explain differences in regional economic adaptability? Cambridge Journal of Regions. Economy and Society, 3(1), 45-58.
 • Hendriks, F. (2006). Shifts in governance in a polycentric urban region: The case of the Dutch Randstad. International Journal of Public Administration, 29(10-11), 931-951.
 • Houtum, H., and Lagendijk, A. (2001). Contextualising regional identity and imagination in the construction of polycentric urban regions: The cases of the Ruhr Area and the Basque Country. Urban Studies, 38(4), 747-767.
 • Krzysztofik, R. (2012). Mieszkamy w czołówce najbardziej odpychających miast w Polsce. Gazeta Wyborcza, 8 sierpnia.
 • Kwon, K., and Seo, M. (2018). Does the polycentric urban region contribute to economic performance? The case of Korea. Sustainability, 10(4157), 1-10.
 • Lundvall, B., and Johnson, B. (1994). The learning economy. Journal of Industry Studies, 1(2), 23-42.
 • Martin, R., and Gardiner, B. (2019). The resilience of cities to economic shocks: A tale of four recessions (and the challenge of Brexit). Papers in Regional Science, 1-32.
 • Martin, R., and Sunley, P. (2006). Path dependence and regional economic evolution, Journal of Economic Geography, (6), 395-437.
 • Martin, R., and Sunley, P. (2007). Complexity thinking and evolutionary economic geography. Journal of Economic Geography, (7), 573-602.
 • Micek, G. (2017). Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • Pasinetti, L. L. (1993). Structural economic dynamics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Phelps, N., and MacKinnon, D., (2000), Industrial enclaves or embedded form of economic activity? Overseas manufacturing investment in Wales. Contemporary Wales, (13), 46-67.
 • Rodríguez-Pose, A. (2018). The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it). Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11(1), 189-209.
 • Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovation. New York: Free Press.
 • Simmie, J., and Martin, R. (2009). The economic resilience of regions: Towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 27-43.
 • Solheim, M. C. W., Boschma, R., and Herstad, S. (2018). Related variety, unrelated variety and the novelty content of firm innovation in urban and non-urban locations. Papers in Evolutionary Economic Geography, 18(36), 1-31.
 • Taylor, P. J., and Pain, K. (2007). Polycentric mega-city regions: Exploratory research from Western Europe. The Healdsburg Research Seminar on Megaregions, April 4-6.
 • Weber, K. M., and Truffer, B. (2017). Moving innovation systems research to the next level: Towards an integrative agenda. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 101-121.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-956b97f3-e25b-47ae-94a2-790b1ffe59ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.