Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(28) | 59-67

Article title

Ergonomic aspects and arduousness of work as a traditional warehouseman... and the warehouseman supported by voice system: Comparative analysis

Content

Title variants

PL
Aspekty ergonomiczne oraz ocena uciążliwości pracy na stanowisku magazyniera tradycyjnego oraz magazyniera wspomaganego systemem głosowym – analiza porównawcza

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the ergonomic aspects of work storekeeper and warehouseman traditional voice-assisted system. The assessment of energy expenditure was developed while performing different activities related to work, which is important for ergonomics and also supports the work of the security services and occupational health in enterprises. The study underwent a warehouseman working in a traditional manner and assisted by warehouse voice system. With particular attention the workload for both positions was described. A chronometric-tabular analysis by Lehmann has been carried out, allowing the assessment of energy expenditure at work. Assessment of energy expenditure was assessed by an estimation, so it was necessary to enumerate all activities of a warehouseman working in a traditional way and a warehouseman working with voice-assisted system. This was a two-stage assessment, in the first stage the body position was evaluated, which allowed to estimate energy expenditure serving to maintain this position. In the second stage, strain energy was assessed on the basis of work performed during work activities. The energy cost of operation was determined by adding the results obtained in both stages. In the case of a clerk-assisted voice system warehouseman the energy expenditure was reduced by 115 kcal/min. Reduced energy expenditure positively contributes to the quality of work. 'The release of' hands of the employee and the possibility of a special kind of 'conversation' with the voice system involved in the process of picking goods allow for efficient operation.
PL
W artykule przedstawiono aspekty ergonomiczne pracy magazyniera tradycyjnego i magazyniera wspomaganego systemem głosowym. Opracowana została ocena wydatku energetycznego podczas wykonywania różnych czynności związanych z pracą zawodową, co ma duże znaczenie dla ergonomii, jak również wspiera działania służb bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Badaniu zostali poddani magazynier pracujący w sposób tradycyjny oraz magazynier wspomagany system głosowym. Ze szczególną uwagą opisane zostało obciążenie pracą dla obu stanowisk. Przeprowadzona została analiza chronometryczno-tabelaryczna według Lehmanna, co pozwoliło na ocenę wydatku energetycznego w pracy. Ocena wydatku energetycznego została oceniona metodą szacunkową, a zatem konieczne było wyodrębnienie wszystkich czynności podczas pracy magazyniera pracującego w sposób tradycyjny oraz magazyniera wspomaganego systemem głosowym. Ocena ta jest dwuetapowa, w pierwszym etapie ocenie podlega pozycja ciała, co pozwala na szacowanie wydatku energetycznego służącego utrzymaniu tej pozycji. W drugim etapie ocenie poddawany jest wysiłek energetyczny na podstawie wykonywanych podczas pracy czynności roboczych. Koszt energetyczny pracy określa się poprzez zsumowanie wyników uzyskanych w obu etapach. Wydatek energetyczny pracownika magazynu wspomaganego systemem głosowym zmniejsza się o 115 kcal/min. Mniejsze wydatkowanie energii pozytywnie wpływa na poziom jakości pracy. "Uwolnienie" rąk pracownika oraz możliwość szczególnego rodzaju "rozmowy" z systemem głosowym współuczestniczącym w procesie kompletacji towarów pozwala na efektywną pracę.

Year

Issue

Pages

59-67

Physical description

Dates

published
2015-12

Contributors

  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

References

  • Bugajska, J. (2010). Fizjologiczne kryteria zdolności do pracy fizycznej osób starszych – wydatek energetyczny. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. ISBN 9788373730830.
  • CIOP. (2015). Obciążenie pracą wydatek energetyczny. Instructional material [unpublished]. Warsaw, April 2015.
  • Górska, E. (1998). Diagnoza ergonomiczna stanowisk pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 8372070741.
  • Janisz, A. (2011). Materiały do projektowania P-02: Ocena uciążliwości wysiłku fizycznego na stanowiskach pracy metodą szacunkowo-tabelaryczną wg Lehmana [online, accessed: 2015-04-27]. Materiały dla studentów. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Retreived from: http://it.pwszns.edu.pl/~ajanisz/ftp/materialy_do_projektowania/p-2_ocena_uciazliwosci_wysilku_fizycznego.pdf.
  • Jędruszczak, J., Romanowska-Słomka, I. (2011). Ocena uciążliwości wysiłku fizycznego na stanowisku kelnera metodą chronometrażowo-tabelaryczną Lehmanna oraz metodą OWAS. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1 (7), 135–157.
  • Koradecka, D. (2008). Bezpieczeństwo i higiena pracy. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. ISBN 9788373730458.
  • Makowiec-Dąbrowska, T., Radwan-Włodarczyk, Z., Koszada-Włodarczyk, W., Jóźwiak, Z. (2000). Obciążenie fizyczne – praktyczne zastosowanie różnych metod oceny. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. ISBN 8388261029.
  • Roman-Liu, D. (2008). Narażenie na powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w krajach Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Pracy, 11, 16–20.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-956c3e6a-7672-4242-8610-a470af7ee63d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.