Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(15) | 95-106

Article title

Trener pracy jako skuteczna metoda aktywizacji osób z niepełnosprawnością

Content

Title variants

EN
The job coach as an effective method of activation of people with disabilities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Tematyka podejmowana w niniejszym artykule dotyczy sytuacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością. Zostały tu poruszone kwestie statystyk aktywnych zawodowo osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, stereotypów społecznych, psychologicznych i ekonomicznych dotyczących omawianej grupy. Omówiono główne bariery w podejmowaniu przez osoby z niepełnosprawnością zatrudnienia. Wskazano dobre przykłady modelowego wsparcia w obszarze aktywizacji zawodowej. Szczegółowo scharakteryzowana została metoda „trenera pracy” jako zindywidualizowane wsparcie na rynku pracy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz wsparcie dla pracodawców.
EN
The article refers to the socio-professional situation of persons with disabilities. The issues raised herein include the statistics of economically active persons with disability certificate, social, psychological, and economic stereotypes concerning this group. The main barriers to employment of people with disabilities were discussed. Good examples of model support in the area of professional activation. The „job coach” method as personalized support on the labor market for people with pronounced disabilities and support for employers has been characterized in details.

Year

Issue

Pages

95-106

Physical description

Dates

published
2015-06-30

Contributors

  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  • Uniwersytet Opolski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9577a4d1-eacf-47d8-942d-1d78473f15c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.