Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4(40) | 239-259

Article title

Kanały dystrybucji ubezpieczeni gospodarczych

Authors

Title variants

EN
Delivery Channels of Economic Insurance

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Economists and lawyers are dealing with analysis of delivery channels, however all the time a penetrating analysis is missing. Researchers are creating their definitions of the delivery channel, they are leading different divisions intermediaries. There are a few legal documents concerning distribution of insurance in the Polish law but they contain a lot of errors, they are often contrary to oneself. To analyse delivery channels of insurance belongs in accordance with the act of 22 May 2003 on insurance mediation.

Contributors

 • Studium Doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Bałasz P., Szaniawski K.: Ustawa opośrednictwie ubezpieczeniowym, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2005.
 • Chróścicki A.: Agent nie może być brokerem, Gazeta Ubezpieczeniowa 2003 nr 44.
 • Chróścicki A.: Ustawa opośrednictwie ubezpieczeniowym zkomentarzem, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz−Warszawa 2004.
 • Czubała A.: Dystrybucja produktów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie ikontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kowalewski E.: Broker ubezpieczeniowy wświetle regulacji prawnej – zagadnienia cywilnoprawne, Prawo Asekuracyjne 1996, Nr 1.
 • Kowalewski E.: Pośrednictwo ubezpieczeniowe, w: A. Wąsiewicz (red), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. I, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
 • Kowalewski E., Sangowski T.: Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Kubiak A.: Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej ina cudzy rachunek, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Toruń 2008.
 • Kufel - Siemińska A.: Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Mintoft - Czyż T.: Anachroniczna definicja pośrednictwa, Gazeta Bankowa, marzec 2004.
 • Monkiewicz J., Pazio N.: Marketing ubezpieczeniowy i komunikacja marketingowa, w: J.Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, t. 3, Przedsiębiorstwo, Poltex, Warszawa 2003.
 • Nowotarska - Romaniak B.: System dystrybucji jako istotny element wfunkcjonowaniu polskich firm ubezpieczeniowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3-4/2000.
 • Otto R., Otto J.: Dystrybucja wstrategii marketingowej firmy ubezpieczeniowej, Studia Prawno-ekonomiczne, t. 54, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1996.
 • Przewalska K., Orlicki M.: Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Warszawa, Poznań 2004.
 • Przybytniowski J.: Pośrednictwo ubezpieczeniowe wPolsce na tle regulacji obowiązujących wUnii Europejskiej, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999 r., Nr 813
 • Przybytniowski J.: Problem etyki pośrednictwa ubezpieczeniowego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2001, nr 1-2.
 • Ratajczak M.: Dystrybucja ubezpieczeń przez Internet, Fundacja „Warta”, Warszawa 2001.
 • Rogowski S. (red): Prawo ubezpieczeń − ustawy z komentarzem, Poltex, Warszawa 2004.
 • Rutkowski A.: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1993, nr 10-12.
 • Witkowska J.: Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, TNOiK, Toruń 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95790caf-4e9b-474e-a439-4a15bbba40b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.