Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 1 | 280-290

Article title

Hierarchizacja składnikowa determinant percepcji jakości usług turystycznych w obszarze wyżywienia

Content

Title variants

EN
Hierarchy of the tourist services quality perception determinants in nutrition area

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszej publikacji autorzy zaprezentowali wybrane zagadnienia z zakresu doskonalenia jakości usług turystycznych w obszarze wyżywienia. Z wykorzystaniem czteroskładnikowego modelu jakości usł ug poddano hierarchizacji zarówno składowe obszaru wyżywienia podczas wyjazdów turystycznych jak i determinant elementarnych w każdej z czterech składowych.

Keywords

PL

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

280-290

Physical description

Contributors

 • Prof. dr hab., Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
 • Dr inż., Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

References

 • Bukowska-Piestrzyńska A. (2007), Marketing usług zdrowotnych, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • Dobrycka S., Prussak W. (2003), Pomiar zadowolenia klienta z jakości usługi serwisowej, [w:] Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Fertsch M., Trzcieliński S. (red.), Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Karaszewski R. (2005), Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Kasiewicz S. (2002), Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Kowalczyk J. (red.) (2004), Standardy jakości w turystyce – poradnik wdrażania, Materiały edukacyjne Departamentu Turystyki, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Leja K. (2003), Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • Salmanowicz B. (2003), Jakość usług e-biznesu, [w:] Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Fertsch M., Trzcieliński S. (red.), Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań. Salmanowicz B., Trzcieliński S. (2005), Percepcja jakości usług w ujęciu modelowym, [w:] Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, Fertsch M., Trzcieliński S. (red.), Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Urbaniak M. (2004), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Zawadzka L., Zieliński G. (2010), Jakość żywności w łańcuchu wartości usług turystycznych, [w:] Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, Wiśniewska M, Malinowska E, Szymańska-Brałkowska M. (red.) Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/1, Sopot.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95820145-bce2-4f38-8ccf-b2081cbe9f2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.