Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(29) | 36-50

Article title

Niepełnosprawność w zatrudnieniu wolnorynkowym. Aktualna sytuacja w nawiązaniu do przemian historycznych. Wyniki badań

Content

Title variants

EN
Disability in Free Market Employment. Current Situation in Reference to Historical Changes. Research Results

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
164 574,76 do 1 858 793,88 – tyle wynosi stosunek etatów zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Ta znaczna dysproporcja pokazuje nie strukturę społeczną, a świadomość, która jeszcze nie osiągnęła zadowalającego poziomu. Jednostki dotknięte dysfunkcjami, oprócz codziennych zmagań z własnymi słabościami, borykają się jeszcze z problemami związanymi z koniecznością zapewnienia sobie środków do życia. Praca dla jednych stanowi źródło dochodów, dla innych satysfakcji pozwalającej na samorealizację. Jaki jest jednak faktyczny stan zatrudnienia takich osób oraz jak wygląda ścieżka ich kariery zawodowej? Czy zapewnienie wsparcia ze strony państwa pozwala na poczucie się pełnoprawnym i przede wszystkim równym wobec innych człowiekiem?
EN
164 574.76 to 1 858 793.88 this is the ratio of the jobs booked for people with disabilities and non-disabled people. This significant disproportion does not show social structure, however, consciousness that has not yet reached a satisfactory level. Units affected by dysfunctions are struggling in addition to their daily struggles with their own weaknesses with problems related to the necessity of securing livelihoods. Work for some is a source of income, for other satisfaction that allows for self-realization. However, what is the actual employment status of such people and what is the path of their professional career? Does providing state support allow you to feel right and above all equal to other people?

Year

Issue

Pages

36-50

Physical description

Dates

published
2018-12-28

Contributors

 • Uniwersytet Śląski

References

 • Black E., Wojna przeciw słabym, Warszawa, MUZA SA, 2004
 • Cianciara D., Zdrowie publiczne w Polsce przed II wojną światową. Lekcja dla współczesnych, „Przegląd Epidemiologiczny” 2011, Nr 65(4), [dostęp:] 30.09.18 r., [on-line:], http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/przeglad-epidemiologiczny-artykuly?year=2011&subissue=4&perp=10&p=1&sort=asc.
 • Eyeborg Project, About The Project [on-line:], http://eyeborgproject.tv/
 • Garbat M., Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w XX i XXI wieku, „Niepełnosprawność. Zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2014, Nr II
 • Gould G., Anomalies and Curiosities of Medicine, 1956, [wersja z 2002 w open sources], [dostęp:] 30.09.18 r., [on-line:], http://www.public-library.uk/ebooks/09/23.pdf
 • Kryńska E., Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013
 • Robert B., Freak Show. Presenting Human Oddities for Amusement and Profit, Chicago, University of Chicago Press, 1990
 • Rudziewicz A., Eugenika. Rzecz o dobrze urodzonych, „Znak” 2008, Nr 635, [dostęp:] 30.09.18 r., [on-line:], http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6352008agnieszka-rudziewiczeugenika-rzecz-o-dobrze-urodzonych/
 • Tomala L., Precyzyjne sztuczne oko coraz bliżej, „Nauka w Polsce” 2014 [on-line:], http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C401174%2Cprecyzyjne-sztuczne-oko-coraz-blizej.html
 • IPiSS, Informacja o poziomie minimum egzystencji w 2016 r., 2017
 • Rędziak B., GUS, Są wstępne wyniki spisu powszechnego, [dostęp:] 20.09.18 r.,[on-line:], http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/116886
 • ZUS, Wysokość renty socjalnej, [dostęp:] 20.09.18 r., [on-line:], http://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-socjalna/wysokosc-renty-socjalnej
 • ETPC, Sprawa Tysiąc przeciwko Polsce. Skarga nr 5410-03. Wyrok z dnia 20 marca 2007 r., [dostęp:] 25.09.18 r., [on-line:], http://federa.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/Tysiac_wyrokpl.pdf
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny, (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, (Dz. U. 1993, nr 17, poz. 78 ze zm.)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9586265c-7ae3-4eac-931d-eb1e23b52166
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.