Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 179 | 74-84

Article title

Rodzinne formy opieki nad dzieckiem w Polsce

Content

Title variants

EN
Family Forms of the Child Care in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
A foster family is a family which temporarily or permanently is looking after and is raising children which parents have limited or hung parental responsibility. It is also happening, that children of which parents were deprived are staying in a foster family of parental responsibility. Foster families are taking the special place in the care system compensating. It is one of the oldest and most popular forms of the family foster care of children. To remember also it is necessary, that the full child development can take place only in the relation of the attachment to parents or persons serving parental role. In the article presented legal new solutions since 1 January 2012.

Year

Volume

179

Pages

74-84

Physical description

Contributors

References

  • Andrzejewski M., Gąsiorek P., Ławrynowicz P., Synoradzka M.: Rodziny zastępcze - problematyka prawna. Dom Organizatora, Toruń 2006.
  • Balcerzak-Paradowska B.: Niestabilność rodziny - wyzwaniem dla polityki społecznej. W: Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. IPiSS, Warszawa 2012.
  • Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom V. Żak, Warszawa 2006.
  • Kaczmarek M.: Zmiany w systemie wsparcia rodziny i w pieczy zastępczej - cz. II. "Remedium" 2011, nr 12.
  • Luberadzka-Gruca J.: Wspieranie rodziny i piecza zastępcza w świetle nowej ustawy. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2011, nr 10.
  • Łuczyński A.: Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887 z późn. zm., art. 42.
  • Winogrodzka L.: Rodziny zastępcze i ich dzieci. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
  • Wosik-Kawala D., Czerniak E., Grymuza A., Kołodziej A.: Rodzina zastępcza. W: Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Red. D. Wosik- Kawala. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9586ad4a-c572-419f-88ec-f81afaa58d53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.