Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 521 | 194-204

Article title

Proces zarządzania ryzykiem i kluczowe elementy jego oceny przez audytora wewnętrznego w spółce z branży logistycznej

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zarządzanie ryzykiem w dużej spółce z branży logistycznej, która prowadzi działalność na rynku krajowym i międzynarodowym, wymaga uważnego podejścia ze strony kierownictwa. Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem na przykładzie rozwiązań wdrożonych w jednej z wiodących spółek branży logistycznej. W opracowaniu przedstawiono cel i kolejne etapy procesu zarządzania ryzykiem w spółce oraz rozwiązania pozwalające monitorować poziom ryzyka w newralgicznych obszarach. Opisano również dokumentację prowadzoną w związku z zarządzaniem ryzykiem. Omówiono zadania komitetu audytu i audytora wewnętrznego w procesie nadzoru i oceny zarządzania ryzykiem. Jako metody badawcze do napisania artykułu wykorzystano: analizę literatury i regulacji, analizę dokumentów wewnętrznych badanej spółki, metodę dedukcji i wnioskowanie.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95890396-cbc5-4c93-87b9-25cb56f05dcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.