Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 467 | 33-46

Article title

Transport i mobilność miejska w świetle Krajowej Polityki Miejskiej 2023 – ujęcie logistyczne

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Transport jest obecnie jednym z poważniejszych wyzwań stojących przed współczesnym miastem. Jego dynamiczny rozwój niewątpliwie skutkuje, z jednej strony, zwiększeniem mobilności mieszkańców, z drugiej zaś nierzadko zakłóceniem płynności przepływu osób i ładunków w obszarze miasta (kongestii transportowej). Tym samym stał się on jednym z wątków, które zostały uznane w Krajowej Polityce Miejskiej 2023 za szczególnie ważne z perspektywy funkcjonowania i rozwoju miasta. Celem opracowania jest jednak spojrzenie na zapisy zawarte w dokumencie przez pryzmat możliwych rozwiązań logistycznych. Rozważania dotyczą priorytetów Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie transportu i mobilności miejskiej oraz przypisanych im możliwych rozwiązań logistyki miejskiej. Mają one jednak charakter ogólny. Wskazanie bowiem konkretnego rozwiązania zależy od warunków przestrzennych danego miasta, jego perspektyw rozwojowych, sytuacji finansowej itp. Część empiryczna została poprzedzona identyfikacją pojęć transportu i mobilności miejskiej.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-958aa39c-4fe3-43f1-955f-e81ac2dd52d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.