Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 98 | 2 | 42-60

Article title

Badania leksykalne w (glotto)dydaktyce polonistycznej

Authors

Title variants

EN
Lexical research in teaching/learning Polish as a foreign language and as a first one

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest omówienie badań słownictwa, które znalazły zastosowanie w (glotto)dydaktyce polonistycznej, tj. w nauczaniu/uczeniu się polskiego jako rodzimego i nierodzimego, lub zostały podjęte z myślą o zwiększeniu efektywności procesu kształcenia językowego. Dążenie do precyzyjnego określenia stopnia biegłości leksykalnej oczekiwanego od uczących się na poszczególnych etapach edukacji językowej, poszukiwanie sposobów, które umożliwiają i/lub usprawniają jego osiąganie, w (glotto)dydaktyce mają charakter kluczowy. Niezależnie bowiem od tego, czy użytkownicy władają polszczyzną jako językiem ojczystym czy obcym, zarówno o jakości formułowanych przez nich wypowiedzi, jak i o bogactwie ich treści w dużej mierze decyduje poziom ich kompetencji leksykalnej.
EN
The text elaborates on lexical research which either has made direct impact on teaching Polish as a first or a foreign language or has been specifically carried out so as to enhance effectiveness of language education. The explorations that help to determine the level of learners’ lexical proficiency expected at a given stage of instruction or look for ways which facilitate learning, giving at the same time some insight into the nature of this process, are of key importance in applied linguistics. The level of users’ lexical competence, irrespectivelywhether it is their first or foreign language, decides not only about the quality of their performance but also of its content richness.

Journal

Year

Volume

98

Issue

2

Pages

42-60

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Jagielloński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-958b656a-f3a3-4a7f-907f-7cd561fed2cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.