PL EN


2019 | 110 | 2 | 201-209
Article title

Pierwsza panorama. Badania nad romantyzmem w Instytucie Badań Literackich PAN (1948–1989). Rec.: Marek Kwapiszewski, Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948–1989. Warszawa 2016

Title variants
EN
The First Panorama. Research in Romanticism at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (1948–1989). A Review: Marek Kwapiszewski, Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948–1989. Warszawa 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja omawia książkę Marka Kwapiszewskiego (1946–2017) "Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948–1989" (Warszawa 2016). Książka ta została poświęcona studiom nad literaturą polskiego i europejskiego romantyzmu, prowadzonym w okresie PRL-u w czołowym ośrodku badawczym, jakim był w latach 1946–1989 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
EN
The review discusses Marek Kwapiszewski’s (1946–2017) book "Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948–1989" ("From Dogmatic Marxism to the Humanities of Understanding. Research in Romanticism at The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences between the Years 1948–1989" <Warsaw 2016>). This book is devoted to studies in the literature of Polish and European Romanticism conducted in the Polish People’s Republic in the leading research centre which between the years 1946–1989 was The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences.
Year
Volume
110
Issue
2
Pages
201-209
Physical description
Dates
printed
2019-06-27
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9593931a-4d55-4bb2-939a-843bd8aa228b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.