Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 110 | 2 | 201-209

Article title

Pierwsza panorama. Badania nad romantyzmem w Instytucie Badań Literackich PAN (1948–1989). Rec.: Marek Kwapiszewski, Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948–1989. Warszawa 2016

Title variants

EN
The First Panorama. Research in Romanticism at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (1948–1989). A Review: Marek Kwapiszewski, Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948–1989. Warszawa 2016

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Recenzja omawia książkę Marka Kwapiszewskiego (1946–2017) "Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948–1989" (Warszawa 2016). Książka ta została poświęcona studiom nad literaturą polskiego i europejskiego romantyzmu, prowadzonym w okresie PRL-u w czołowym ośrodku badawczym, jakim był w latach 1946–1989 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
EN
The review discusses Marek Kwapiszewski’s (1946–2017) book "Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948–1989" ("From Dogmatic Marxism to the Humanities of Understanding. Research in Romanticism at The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences between the Years 1948–1989" <Warsaw 2016>). This book is devoted to studies in the literature of Polish and European Romanticism conducted in the Polish People’s Republic in the leading research centre which between the years 1946–1989 was The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences.

Year

Volume

110

Issue

2

Pages

201-209

Physical description

Dates

printed
2019-06-27

Contributors

  • Uniwersytet w Białymstoku

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9593931a-4d55-4bb2-939a-843bd8aa228b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.