Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 269-276

Article title

Postawa człowieka wobec śmierci na podstawie uwag Seneki w Epistulae morales ad Lucilium

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Listy moralne do Lucyliusza Seneki Młodszego stanowią wartościowe świadectwo głębokiej refleksji ich autora nad zagadnieniem śmierci jako krańcowym momentem doczesnego życia człowieka. Jednocześnie pozostają swoistą próbą wskazania czytelnikowi możliwości właściwego ustosunkowania się wobec tego, co nieuchronne i ostateczne. Analiza będących przedmiotem mojego zainteresowania w niniejszym artykule listów 24, 26, 30, 70, 77 i 82 nie pozostawia wątpliwości, że najistotniejszym czynnikiem, który w przekonaniu starożytnego filozofa warunkuje odpowiedni stosunek człowieka do śmierci, jest jego życie. W tym kontekście definiuje Seneka śmierć jako szczególne dopełnienie życia aktywnego, tj. wartościowego zarówno pod względem moralnym, jak i intelektualnym. Takie podejście pozwala także zrozumieć jego specyficzną interpretację śmierci, która chociaż w św ietle poglądów stoickich pozostaje jedną z rzeczy obojętnych, to w ujęciu Seneki jest zbliżona do dobra, posiada wartość i pod pewnymi warunkami może stać się przedmiotem ludzkich starań.

Year

Issue

22

Pages

269-276

Physical description

Contributors

References

  • Joachimowicz L., Seneka, Warszawa 1977.
  • Reale G., Historia filozofii starożytnej, przekł. E.I. Zieliński, t. III: Systemy epoki hellenistycznej, Lublin 1999, t. V: Słownik, indeksy i bibliografia, Lublin 2002.
  • Seneca L. Annaeus. Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, wstęp i przypisy K. Leśniak, Warszawa 1961.
  • Senecae L. Annaei Ad Lucilium epistulae morales, vol. I-II, ed. L.D. Reynolds, Oxonii 1965.
  • Tacyt, Dzieła, tłum. S. Hammer, t. I, Warszawa 1957.
  • Wyszomirski S., Pojęcie arete w etyce Stoi Starszej i Średniej, Toruń 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1234-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95aac5ed-553d-48d6-899c-6a07055e364c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.