Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10 | 113-121

Article title

Odzyskane człowieczeństwo. Teorie społeczne między indywidualizmem a totalizmem - koncepcje Karola Wojtyły i Margaret S. Archer

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nieczęsto zdarza się, że teorie społeczne podejmują zagadnienia dotyczące życia społecznego w sposób kompleksowy. Jednocześnie ujęcie dwóch niewspółmiernych aspektów: integralności i transcendencji ososby ludzkiej grozi niebezpieczeństwem błędu indywidualizmu bądź totalizmu. Kluczem tworzenia teorii integralnej jest fundament ontologiczny i uznanie ważności obu kierunków relacji społeczeństwo-jednostka i jednostka-społeczeństwo, a więc także zakorzenienie relacyjnego podmiotu osobowego w obrębie struktur społecznych, które umożliwia urzeczywistnienie siebie i pielęgnowanie życia wewnętzrnego w ścisłej relacji ze światem zewnętzrnym. W artykule zaprezentowane zostały najważniejsze kwestie związane z integralną koncepcją osoby ludzkiej z dwóch współbrzmiących ze sobą stanowisk - Karola Wojtyły i Margaret S. Archer.

Year

Issue

10

Pages

113-121

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

References

  • Archer M.S. (2013), Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
  • Wojtyła K. (2000), Osoba i czyn, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Notes

Artykuł 9. z numeru 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2367

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95ac9931-cdfc-45ef-8d11-bed578e82f72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.