Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 10 | 42-58

Article title

Obraz małżeństwa z kobiecej perspektywy w okresie małej stabilizacji 1956–1970

Content

Title variants

EN
The picture of the marriage from the woman’s perspective in the time of the „small stabilisation” in the years 1956–1970

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the article is to show, on the basis of the analysed diaries, the moral transformations that took place in the family model in the time of so-called „small stabilisation” (1956–1970). The research focused on the parameters crucial for the functioning of a family: marriage selection, financial and housing conditions, the style and quality of life. As far as the marriage selection is concerned, one can observe a tendency that is characteristic for the transformations within the family in the 20th century, namely that young people acquired more autonomy in choosing their partner although, in the Polish conditions, the need of parents’ acceptance of the spouse was still very strong. The age of entering the matrimony was also changing. 83% of women got married before they turned 25. A considerable change in the social structure of marriage also took place. It can be said that the former class divisions became blurred. In the analysed statements of the respondents, the desire to quickly leave the family home was listed as the most important reason for getting married at young age. The need of becoming independent, however, did not rule out emotional motives. Moreover, the qualities that were desired in the partners changed over decades. Some qualities that used to be considered indispensible, such as coming from a good family, became less important. Morally interesting was the shift in the field of having some possessions that would substitute the traditional dowry from the woman to the man. The financial and living conditions were extremely modest from today’s point of view. A large part of statements was devoted to terrifying descriptions of flats. In general, young people either rented modest flats or lived with their parents, which in turn generated conflicts. Despite that, the family bonds remained very strong. The style and quality of married life was connected to dividing the marital duties and the policy of hiring women. The transformation of the family model from patriarchal to partnership-based was gradual. In Polish People’s Republic a specific model of woman was created – “a courageous victim” who sacrificed herself for her husband and children and worked professionally at the same time.

Keywords

Contributors

author
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

References

 • Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002 .
 • Bazanes M., Inglehart R., Moreno A., Human Values and Beliefs; A Cross-Cultural Sourcebook, The University of Michigan Press, 1996.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Codogni P., Rok 1956, Warszawa 2006.
 • Domański H., Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w 23 krajów, Warszawa 1999.
 • Friedman B., The Feminine Mystique, New York 1963.
 • Gustafsson S., Neoklasyczna ekonomia feministyczna: garść przykładów, [w:] Ekonomia i płeć, red. A.G. Djikstra, J. Plantega, Gdańsk 2003
 • Kocik L., Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Kraków 2002.
 • Kula M., Paryż, Londyn i Waszyngton patrzą na Październik w Polsce, Warszawa 1992.
 • Lutyński J., Badania nad młodymi małżeństwami, „Przegląd Socjologiczny” 1960, t. 16/1.
 • Mędrzecki W, Rudnicki Sz., Żarnowski J., , Społeczeństwo polskie w XX wieku, Warszawa 2003.
 • Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie rzeczywistości, red. M. Marody, Warszawa 2000.
 • Millet K., Sexual Politics, New York 1970.
 • Łobodzińska B., Dobór małżeński jako społeczny proces kojarzenia partnerów, [w:] Nowak S., O Polsce i Polakach, Prace rozproszone 1958–1989, zebrał A. Sułek, Warszawa 2009.
 • Siwik A., Kobieta w historii Polski, [w:] Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, red. K. Slany, B. Kowalska, M. Ślusarczyk, Kraków 2011.
 • Slany K.., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
 • Słabek H., O społecznej historii Polski 1945–1989, Warszawa 2009.
 • Strzelecki Z., Dobór małżeński – na podstawie raportów „Polityki”: Dobór małżeństw w Polsce według cech demospołecznych, „Problemy Rodziny” 1993, nr 3.
 • Szpakowska M., Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003.
 • Titkow A., Duch-Krzysztofek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Warszawa 2004.
 • Topolski J., Polska dwudziestego wieku 1914–2000, Poznań 2001, Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. J. Wasilewski, Warszawa 2006.

Notes

PL
Anna Siwik profesor na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kierownik katedry Politologii i Historii Najnowszej. Przez dwie kadencje dziekan wydziału. Zajmuje się problematyką emigracji powojennej, socjaldemokracji i historii PRL. Członek Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej. Agnieszka Wierzbicka-Kamysz absolwentka Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95ad25a2-52ea-4685-aaab-807f630bcdfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.