Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 13 | 1 | 49-57

Article title

Pomiędzy TAK a NIE czyli o rozmytym charakterze pojęć, metod i kategorii

Authors

Content

Title variants

EN
Between the yes and the no – on fuzzy character of concepts, methods and categories

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono garść rozważań nad rozmytym podejściem do analizy niektórych zjawisk, wynikającym z nieostrych granic definiujących dotyczące ich pojęcia. W celu lepszego zobrazowania rozmytego charakteru stosowanych procedur oraz ich wyników wykorzystano przykład empiryczny.
EN
The paper presents an investigation within the subject of fuzzy methodology concerning some phenomena, which is the consequence of their fuzzy nature. In order to illustrate some fuzzy procedures and their results an empirical example is included.

Keywords

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

49-57

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

author
 • Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

References

 • Bezdek J. C., Harris J.D. (1978) Fuzzy partitions and relation - san axiomatic basis for clustering, Fuzzy Sets and Systems
 • Bogocz D. (2005) Przykłady zastosowań rozmytej funkcji wartościującej w badaniach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa.
 • Goethe J. W. (1997) Refleksje i maksymy. Warszawa.
 • Łukasiewicz J. (1922/23) Ruch filozoficzny.
 • Ostasiewicz W. (1993) Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Panek T. (2011) Statystyczne metody pomiaru ubóstwa, SGH Warszawa.
 • Ragin, C. (2000) Fuzzy-Set Social Science. U. Chicago Press.
 • Ragin, C. Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques. U. Chicago Press.
 • Rószniewicz M. (1998) Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny stopnia akceptacji produktu, Wiadomości Statystyczne 4.
 • Zadeh L. A. (1965) Fuzzy sets, Information and Control, 8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95b2471d-aebb-4f0f-afd1-54bb9655a1d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.