PL EN


2012 | 13 | 1 | 49-57
Article title

Pomiędzy TAK a NIE czyli o rozmytym charakterze pojęć, metod i kategorii

Authors
Content
Title variants
EN
Between the yes and the no – on fuzzy character of concepts, methods and categories
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono garść rozważań nad rozmytym podejściem do analizy niektórych zjawisk, wynikającym z nieostrych granic definiujących dotyczące ich pojęcia. W celu lepszego zobrazowania rozmytego charakteru stosowanych procedur oraz ich wyników wykorzystano przykład empiryczny.
EN
The paper presents an investigation within the subject of fuzzy methodology concerning some phenomena, which is the consequence of their fuzzy nature. In order to illustrate some fuzzy procedures and their results an empirical example is included.
Keywords
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
49-57
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
References
  • Bezdek J. C., Harris J.D. (1978) Fuzzy partitions and relation - san axiomatic basis for clustering, Fuzzy Sets and Systems
  • Bogocz D. (2005) Przykłady zastosowań rozmytej funkcji wartościującej w badaniach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa.
  • Goethe J. W. (1997) Refleksje i maksymy. Warszawa.
  • Łukasiewicz J. (1922/23) Ruch filozoficzny.
  • Ostasiewicz W. (1993) Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN, Warszawa.
  • Panek T. (2011) Statystyczne metody pomiaru ubóstwa, SGH Warszawa.
  • Ragin, C. (2000) Fuzzy-Set Social Science. U. Chicago Press.
  • Ragin, C. Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques. U. Chicago Press.
  • Rószniewicz M. (1998) Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny stopnia akceptacji produktu, Wiadomości Statystyczne 4.
  • Zadeh L. A. (1965) Fuzzy sets, Information and Control, 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-95b2471d-aebb-4f0f-afd1-54bb9655a1d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.