Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2/2016 (60), t.2 | 102-116

Article title

Comparability Problems of International Survey Data: The Example of Japan and Italy

Content

Title variants

PL
Problem porównywalności danych sondażowych pochodzących z różnych krajów: przykład Japonii i Włoch

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper shows problems of comparability of data collected in Italy and Japan, which can be treated as proxies of Western and Eastern cultures, respectively. Following the theoretical and empirical comparison of these two cultures performed by Nisbett (2003), we predicted and tested the differences in the response styles on Italian and Japanese representative internet samples, as well as data collected in both countries as part of the International Social Survey Programme (1998, 2008). In almost all of the six question sets analyzed, the Japanese gave fewer extreme responses, as well as more “don’t know” responses than Italians.
PL
Artykuł koncentruje się na problemie porównywalności danych sondażowych zebranych we Włoszech i Japonii, które mogą być traktowane jako przykłady kultur Wschodu i Zachodu. Teoretyczne i empiryczne porównanie tych dwóch kultur dokonane przez Nisbetta (2003) jest punktem wyjścia dla analizy różnic dotyczących stylu odpowiadania przeprowadzonego na włoskiej i japońskiej próbie reprezentatywnej oraz danych zebranych w ramach International Social Survey Programme (1998, 2008). W prawie wszystkich z analizowanych sześciu zestawów pytań Japończycy udzielali mniej odpowiedzi skrajnych i uchylali się od zajęcia stanowiska istotnie częściej niż Włosi.

Year

Pages

102-116

Physical description

Dates

published
2016-06-30

Contributors

 • University of Warsaw, Faculty of Management
 • University of Warsaw, Faculty of Management.

References

 • Baumgartner, H. & Steenkamp, J. M. (2001). Response Styles in Marketing Research: A Cross-National Investigation. Journal Of Marketing Research, 38, 143–156.
 • Chun, K.-T., Campbell, J.B. & Yoo, J.H. (1974). Extreme response style in crosscultural research. Journal of Cross-Cultural Psychology 5, 465–80.
 • Clarke III, I. (2000). Extreme Response Style in Cross-Cultural Research: An Empirical Investigation. Journal Of Social Behavior & Personality, 15, 137–152.
 • Harzing, A. (2006). Response Styles in Cross-national Survey Research. International Journal Of Cross Cultural Management, 6, 243–266.
 • Italian Education & Schooling in Italy (2012). Angloinfo. The global expat network. Rome. Retrieved from http://rome.angloinfo.com/countries/italy/schooling.asp (12.07.2012).
 • ISSP Research Group, International Social Survey Programme (1995). National Identity I, 1995. Distributor: GESIS Cologne Germany ZA2880 Retrieved from http://info1.gesis.org/dbksearch19/Docs.asp?no=2880 (12.07.2012).
 • ISSP Research Group, International Social Survey Programme. (1998). Religion II, 1998. Distributor: GESIS Cologne Germany ZA3190. Retrieved from http://info1.gesis.org/dbksearch19/Docs.asp?no=3190 (12.07.2012).
 • ISSP Research Group, International Social Survey Programme. (2008). Religion III, 2008. Distributor: GESIS Cologne Germany ZA4950. Retrieved from http://info1.gesis.org/dbksearch19/Docs.asp?no=4950 (12.07.2012).
 • J Education. (2012). Multilingual Living Information. Retrieved from http://www.clair.or.jp/tagengorev/en/j/index.html (12.07.2012).
 • Johnson, T., Kulesa, P., Cho, Y. & Shavitt, S. (2005). The relation between culture and response styles: evidence from 19 countries. Journal Of Cross Cultural Psychology, 36, 264–277.
 • Krosnick, J.A., Holbrook, A.L., Berent, M.K., Carson, R.T., Hanemann, W.M., Kopp, R.J., Mitchell, R.C., Presser, S., Ruud, P.A., Smith, V.K., Moody, W.R., Green, M.C. & Conaway, M. (2002). The impact of “no opinion” response options on data quality: non-attitude reduction or an invitation to satisfice? The Public Opinion Quarterly, 66, 371–403.
 • Lee, C. & Green, R.T. (1991). Cross-Cultural Examination of the Fishbein Behavioral Intentions Model. Journal Of International Business Studies, 22, 289-305.
 • Nisbett, R.E. (2003). The geography of thought: How Asians and Westerners think differently... and why. New York: Free Press.
 • Shiomi, K. & Loo, R. (1999). Cross-cultural response styles on the Kirton Adaptation- Innovation Inventory. Social Behavior And Personality, 27, 413–420.
 • Sułek, A. (2002). Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Takahashi, K., Ohara, N., Antonucci, T.C. & Akiyama, H. (2002). Commonalities and differences in close relationships among the Americans and Japanese: A comparison by the individualism/collectivism concept. International Journal Of Behavioral Development, 26, 453–465.
 • van Herk, H., Poortinga, Y.H. & Verhallen, T.M. (2004). Response Styles in Rating Scales: Evidence of Method Bias in Data From Six EU Countries. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35, 346–360.
 • Wieczorkowska, G. (1993). Pułapki statystyczne. In: Z. Smoleńska (Ed.), Badania nad rozwojem w okresie dorastania (pp. 211–234). Warszawa: PAN.
 • Wieczorkowska-Wierzbińska, G. & Wierzbiński, J. (2011). Statystyka: od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Wieczorkowska-Wierzbińska, G., Wierzbiński, J. & Kuźmińska, A.O. (2014). Porównywalność danych sondażowych zebranych w różnych krajach. Psychologia Spoleczna, 2(29), 128–143.
 • Wierzbiński, J. (2009). Badanie zaufania do organizacji: problemy metodologiczne. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania.
 • Zieliński, M. (2009). Efekt ankieterski w procesie konstruowania odpowiedzi na pytania w wywiadzie kwestionariuszowym. Studium na podstawie Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego. Unpublished doctoral dissertation, Warsaw: Institute of Sociology, University of Warsaw.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95b511a3-5e1d-4442-9bb8-d28c4abfd869
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.