Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 2 | 331-340

Article title

Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych–prognozy nieliniowe

Authors

Content

Title variants

EN
Women in service company–nonlinear estimates

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu analizę zatrudnienia kobiet w sektorze przedsiębiorstw usługowych w przekroju polskich województw. Okres badania to 17 jednostek czasu –obejmujących lata 19952011. Artykuł prezentuje również prognozy liczby zatrudnionych kobiet w przedsiębiorstwach usługowych do roku 2015, wygenerowane na podstawie nieliniowych modeli trendu. Prognozy te były podstawą do sklasyfikowania polskich województw, które wypadły najlepiej, a które najgorzej według analizowanej cechy. Problematyka artykułu jest bardzo istotna, gdyż zmienił się stereotypowy model rodziny, w którym to tylko mężczyzna jest odpowiedzialny za jej utrzymanie. Kobiety coraz częściej robią karierę zawodową i mają duży udział w dochodach gospodarstwa domowego. Niestety nadal mają miejsce takie sytuacje, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni muszą zmagać się z różnego rodzaju barierami wejścia na rynek. I nie są to tylko bariery prawne, ale przede wszystkim wynikające z mentalności pracodawców.

Year

Volume

1

Issue

2

Pages

331-340

Physical description

Contributors

  • Mgr, Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

References

  • Gajda J.B. (2004), Ekonometria. Wykłady i łatwe obliczenia w programie komputerowym, C.H. Beck, Warszawa
  • GUS, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl, dostęp dnia 12.12.2012
  • Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2011), Statystyka, wydanie drugie poprawione, Difin, Warszawa
  • Miętkiewicz A. (2011), Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego. Poradnik dla kadry zarządzającej, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź
  • Szapiro T. (red.)(2000), Decyzje menedżerskie z Excelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95b6e5e8-b9dc-4de7-8421-9f4a3c3c65dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.