Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(11) | 157-181

Article title

Przestrzeganie wolności i praw człowieka i obywatela w domach pomocy społecznej

Content

Title variants

EN
Respect for freedom and human and civil rights in social assistance houses

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przestawiono zagadnienie przestrzegania wolności i praw człowieka w domach pomocy społecznej (DPS-ach). Celem tekstu jest prezentacja stanu obecnego oraz rozwiązań prawnych, które zapewniłyby mieszkańcom DPS-ów poszanowanie ich praw. W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez autora w łódzkich domach pomocy społecznej. W regulaminach tych placówek zawarto wiele regulacji nadmiernie ograniczających autonomię mieszkańców; z reguły nie były one uzależnione od stanu intelektualnego lub psychicznego konkretnego mieszkańca.
EN
The article presents the question of respect for freedom and human rights in social assistance houses (SAH). The aim of the paper is to present the current situation and legal solutions that would ensure residents of SAH respecting for their rights. In the article results of research conducted by the author in social assistance houses in Łódź were utilized. The rules of these institutions include a number of regulations overrestricting the autonomy of the residents; as a rule, they were not dependent on the intellectual or mental state of the particular resident.

Year

Issue

Pages

157-181

Physical description

Dates

published
2014-06-30

Contributors

  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95b895a9-561f-4c4f-9ae0-62928daff3d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.