PL EN


2014 | 2(11) | 157-181
Article title

Przestrzeganie wolności i praw człowieka i obywatela w domach pomocy społecznej

Content
Title variants
EN
Respect for freedom and human and civil rights in social assistance houses
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przestawiono zagadnienie przestrzegania wolności i praw człowieka w domach pomocy społecznej (DPS-ach). Celem tekstu jest prezentacja stanu obecnego oraz rozwiązań prawnych, które zapewniłyby mieszkańcom DPS-ów poszanowanie ich praw. W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez autora w łódzkich domach pomocy społecznej. W regulaminach tych placówek zawarto wiele regulacji nadmiernie ograniczających autonomię mieszkańców; z reguły nie były one uzależnione od stanu intelektualnego lub psychicznego konkretnego mieszkańca.
EN
The article presents the question of respect for freedom and human rights in social assistance houses (SAH). The aim of the paper is to present the current situation and legal solutions that would ensure residents of SAH respecting for their rights. In the article results of research conducted by the author in social assistance houses in Łódź were utilized. The rules of these institutions include a number of regulations overrestricting the autonomy of the residents; as a rule, they were not dependent on the intellectual or mental state of the particular resident.
Year
Issue
Pages
157-181
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-95b895a9-561f-4c4f-9ae0-62928daff3d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.