Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | (10) 2015 | 90-98

Article title

Kształcenie techniczne w ujęciu komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM

Authors

Content

Title variants

EN
Technical education in terms of computer integrated manufacturing CIM

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych są systemy informatyczne wspoma-gające obszar technicznego projektowania i wytwarzania wyrobów, a także procesy zarządzania produkcją. Integracja obu wymiarów funkcjonalnych prowadzi do wdrożenia koncepcji kompute-rowo-zintegrowanego wytwarzania CIM. Analiza związków przyczynowych oraz procesowych powiązań integrowanych podsystemów może stanowić pomoc we właściwej organizacji procesów kształcenia technicznego.
EN
Base of each enterprise functioning are information systems aiding engineering and manufacturing design or production management. Integration tendency of both fields of action results in computer integrated manufacturing CIM. Casual connection and process relations analysis of inte-grated subsystems can be used to organize technical education processes.

Year

Volume

Pages

90-98

Physical description

Contributors

author
 • Politechnika Częstochowska

References

 • Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Difin, Warszawa 2003.
 • Brzeziński M., Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2013.
 • Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Warszawa 2000.
 • Dolińska M., CIM – kierunek rozwoju przedsiębiorstwa przyszłości, „Informatyka” 1996, nr 1.
 • Furmanek W., Kierunki poszukiwania struktury wiedzy dla potrzeb edukacji technicznej [w:] Technika – Informatyka – Edukacja, red. W. Furmanek, W. Walat, Rzeszów 2005.
 • Furmanek W., Symulacje, gry symulacyjne w dydaktyce, „Dydaktyka Informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe”, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Wyd. UR, Rzeszów 2010.
 • Janczyk J., Rzeczywistość wirtualna czy symulacja rzeczywistości w procesie kształcenia, „Dydak-tyka Informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe”, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Wyd. UR, Rzeszów 2010.
 • Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy transakcyjne, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa 2008.
 • Kolbusz E., Systemy informatyczne w e-gospodarce [w:] Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa 2005.
 • Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie, WNT, Warszawa 2008.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 2003.
 • Raczyńska M., Symulacja komputerowa w procesie kształcenia, „Dydaktyka Informatyki. Modelo-wanie i symulacje komputerowe”, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Wyd. UR, Rzeszów 2010.
 • Szatkowski K., Przygotowanie produkcji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-3156

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95b9634a-d40f-4710-b672-385d0d5c4965
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.