Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(35) | 63-72

Article title

Wykorzystanie doświadczeń badań foresight dla projekcji rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim

Title variants

EN
The use of foresight studies experience for cluster initiatives projection for Opolskie Voivodship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie ma na celu przybliżenie sposobu realizacji badania „Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim” w świetle wykorzystania doświadczeń badań foresight. Badanie „Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim” zostało przeprowadzone w 2011 r. z wykorzystaniem metody delfickiej (15 ekspertów, dwie rundy). Eksperci wskazali jako branże, w których najbardziej prawdopodobne jest powstanie i przetrwanie klastrów w województwie opolskim: wytwarzanie energii (w tym ze źródeł odnawialnych), rolnictwo (w tym ekologiczne), przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, branżę drzewną, oraz turystykę, zakwaterowanie i gastronomię.
EN
The aim of the paper is to show the use of foresight studies experience for the survey “Cluster initiatives projection for Opolskie Voivodship”. The study “Cluster initiatives projection for Opolskie Voivodship” was conducted in 2011 using the Delphi method (15 experts, 2 rounds). As the sub-sectors in which the emergence and survival of the clusters are the most likely the experts point out agriculture, food industry, chemical industry, wood industry, power generation as well as tourism, accommodation and catering.

Contributors

 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Opolska

References

 • Aichholzer G., Delphi Austria: An Example of Tailoring Foresight to the Needs of a Small Country, www.nistep.go.jp/achiev/ftx/eng/mat077e/html/mat077be.html [17.09.2012]
 • Foodcluster Upper Austria: www.lebensmittel-cluster.at, Austrian Foodcluster: www.foodcluster.at/foodcluster/; Foodcluster Southern Austria, www.teigtaschen.at/fagola/start-cluster.html;FOODNET Salzburg: www.foodnet.at [17.09.2012]
 • Foresight analysis of the energy cluster in Pirkanmaa region 2010-2020, www.tse.fi/EN/research/units/Pages/pirkanmaaenergy.aspx [17.09.2012]
 • ITA project, Delphi-Austria (1996-1998), www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2e04.htm [17.09.2012]
 • ITA project, Cleaner Production and Sustainable Development in the Technology-Delphi Austria (1996-1998), www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2d15.htm [17.09.2012]
 • Innovation programmes – Up and running, Minister of Economic Affairs, Publication no: 07OI46,Hague 2007, s. 25, www.senternovem.nl/mmfiles/Jaarrapportage% 20Engels_tcm24-291443.pdf [17.09.2012]
 • Klastry – badania warunków funkcjonowania i możliwości rozwoju w województwie opolskim, www.klastry.wszia.opole.pl [17.06.2012]
 • Popper R., Keenan M., Miles I., Butter M., Sainz de la Fuenta G., Global Foresight Outlook 2007, EFMN, s. 18-19, 23, www.foresight-network.eu/files/reports/ efmn_mapping_2007.pdf [10.09.2012]
 • Ratajczak E., Bidzińska G., Szostak A., Cichy W., Foresight w drzewnictwie – Polska 2020. Obszar badawczy: bioenergia, Instytut Technologii Drewna, Poznań, 2011, s. 11-13, www.itd.poznan.pl/pl/Foresight_Bioenergia.pdf [10.09.2012]
 • Ratajczak E., Bidzińska G., Szostak A., Frąckowiak I., Foresight w drzewnictwie – Polska 2020. Obszar badawczy: kompozyty drzewne, Instytut Technologii Drewna, Poznań, 2011, s. 77, www.itd.poznan.pl/pl/Foresight_Kompozyty_drzewne.pdf [10.09.2012]
 • Rogut A., Piasecki B., Delphi. LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, czyli jak określić kierunki rozwoju technologicznego województwa łódzkiego. Przewodnik metodologiczny, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź, maj 2007, s. 22, www.eedri.pl/pdf/145.pdf [10.09.2012]
 • Rogut A., Piasecki B., Delphi. Technologie przyszłości, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź, styczeń 2008, s. 9, www.eedri.pl/pdf/105.pdf [10.09.2012]
 • Stanovnik P., Kos M., Technology Foresight in Slovenia, s. 60-63, www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/NRRP_2006-2010/tehnolosko_predvidevanje_eng.pdf [05.03.2011]
 • Szewczyk R., Piwiński J., Kłoda R., Missala T., Kacprzyk J., Tomasik J., Woźniak A., Salach J.,Iwasińska-Kowalska O., Winiarski W., Szmidt E., Komorowska M., Zadrożny S., Rzeplińska-Rykała K., Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej, red. R. Szewczyk, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa, luty 2010, www.foresightarp.pl/dokumenty/ForesightARP-II_Monografia_2010.pdf [17.09.2012]
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B., Wprowadzenie, w: Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 13-15.
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B., Wnioski i rekomendacje, w: Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 174-177.
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B., Organizacja badania „Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim”, w: Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s.16-27.
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B., Metoda delficka, w: Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 28-42.
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B.: Metoda delficka w badaniach inicjatyw klastrowych w Polsce, w: Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 43-61.
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B., Metoda delficka w badaniach inicjatyw klastrowych na świecie, w: Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 62-81.
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B., Analiza wyników I rundy badania delfickiego, w: Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 120-138.
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B., Analiza wyników II rundy badania delfickiego, w: Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 139-173.
 • Unido Technology Foresight Manual, Technology Foresight in Action, Volume 2, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2005, ss. 23-34, http://techforesight.ca/InternationalForesightReports/UNIDO%20TF%20Manual%202-%20Actions%20.pdf [1.09.2012]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95ba41bf-22d7-40b8-b782-27c0c73e523e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.