PL EN


2016 | 3(88) | 3-17
Article title

Projektowanie typu ubezpieczenia („produktu ubezpieczeniowego”) według rekomendacji KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem

Authors
Title variants
EN
Insurance Type (Insurance Product) Design Pursuant to the PFSA's Recommendations for Insurance Companies about Product Management System
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wymogów Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie sposobu projektowania typów ubezpieczeń („produktów ubezpieczeniowych”) w sposób odpowiadający potrzebom, oczekiwaniom i interesom klientów wchodzących w skład tzw. „grupy docelowej”. W artykule zostały poddane analizie poszczególne kryteria użyteczności projektowanego typu ubezpieczeń dla klientów z „grupy docelowej”, a także braku użyteczności dla klientów z „antygrupy”. Uzupełnieniem rozważań są uwagi dotyczące mocy wiążącej rekomendacji KNF oraz użytego w nich języka.
EN
This article is devoted to the requirements of the Polish Financial Supervision Authority (KNF) related to the method of insurance type (' insurance product') design in a manner suited to the needs, expectations and interests of the customers constituting the so-called 'target group'. Moreover, the individual criteria of the usefulness of the proposed type of insurance for the target group clients, as well as the lack of general interest for the 'anti-group' customers have been analysed in the text. The considerations have been supplemented by the commentaries about the binding force of the PFSA's recommendations and a language used in them.
Year
Volume
Pages
3-17
Physical description
Contributors
  • Prof UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-95bbe81c-35aa-4a7a-a6cf-b38c0bc60465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.