Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 2/2006 (12) | 47-60

Article title

Odejście od modelu Siemaszki - i co dalej z ochroną zdrowia? Przypadki Rosji, Ukrainy i Łotwy

Content

Title variants

EN
Abandoning the Siemaszko Model: What Will be the Future of Health Care? Russia, Ukraine and Latvia - Case Studies

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej realizowały do końca lat osiemdziesiątych XX wieku jednolity, narodowy model ochrony zdrowia, tzw. model Siemaszki. Po zmianie ustroju politycznego i wprowadzeniu gospodarki rynkowej stało się oczywiste, że ochrona zdrowia we wszystkich państwach byłego obozu socjalistycznego musi dostosować się do przemian. W Europie Środkowej, tj. Czechach, Słowacji, Węgrzech, zdecydowano o odejściu od modelu Siemaszki krótko po transsformacji ustrojowej. W Polsce pierwsza zasadnicza reforma służby zdrowia dokonała się w styczniu 1999 roku. Kraje, które dawniej wchodziły w skład Związku Radzieckiego, napotkały na więcej trudności przy próbach odejścia od modelu Siemaszki (nie wszystkie zresztą tę próbę podjęły). W poniższym materiale przedstawiono - w ogólnym zarysie - aktualnie funkcjonujące systemy ochrony zdrowia w trzech krajach będących częściami byłego ZSRR: Rosji, Ukrainie i Łotwie oraz podstawowe dane makroekonomiczne i wskaźniki, opisujące kondycję systemów ochrony zdrowia w w/w krajach oraz w Polsce (jako kraju stanowiącym punkt odniesienia przy porównaniach).
EN
Until the end of the 1980s, the countries in Central and Eastern Europe realized a unified national model of health care, called the Siemaszko model. After changing the political system and introducing market economy, it became obvious that health care in all countries of the former Communist block must adjust to the changes. In Central Europe, and in particular in the Czech Republic, Slovakia and Hungary, it was decided to abandon the Siemaszko model shortly after the political transformation. In Poland, the first fundamental reform of health care system took place in January of 1999. The former countries of the Soviet Union came across larger obstacles in their attempts at departing from the Siemaszko model (actually, not all of them made the attempt). The paper outlines the current systems of health care in three former countries of the Soviet Union: Russia, Ukraine and Latvia, along with the basic macroeconomic data and indicators which describe the condition of health care systems in the above countries and in Poland (as a country of reference).

Keywords

Year

Issue

Pages

47-60

Physical description

Dates

published
2006-06-15

Contributors

author
 • Eli Lilly Polska
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • CIA -The World Factbook (www.cia.gov/publications/factbook).
 • Dziubińska-Michalewicz, M. 2005a Ukraiński system ochrony zdrowia, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Informacja nr 1131, marzec 2005.
 • Dziubińska-Michalewicz, M. 2005b. Łotewski system ochrony zdrowia, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Informacja nr 1134, kwiecień 2005.
 • Getzen, T.E. 2000. Ekonomika zdrowia-teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • GUS. 2004 i 2005. Rocznik Statystyczny RP.
 • Karski, J.B. 2003. Praktyka i teoria promocji zdrowia-wybrane zagadnienia, Wydawnictwo CeDeWu.
 • Kautsch, M., Whitfield, M. i J. Klich. 2001. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Terris, M. 1978. The three world systems of medical care: trends and prospects. World Health Forum, nr 1. The World Health Report 2005, statistical annex (www.who.int).
 • WHO. 2004. Highlights on Russia.
 • WHO. 2005. CISID-Computerized System for Infectious Diseases.
 • www.statistica.ru.
 • www.remedium.ru.
 • www.rusmedserv.com.
 • www.minfin.ru.
 • www.minzdrav.ru.
 • www.pharmvestnik.ru.
 • www.mednovositi.ru.
 • www.rg.ru/tema/obshestvo.zdorovie/index.html.
 • www.who.int/nha/country.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95cf1acb-95a0-4474-bcb2-aca25a2f118a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.