Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 67 | 3 | 5-23

Article title

Edward A. Milne’s philosophy of science: Between Aristotelianism and Popperism

Authors

Content

Title variants

PL
Filozofia nauki Edwarda A. Milne’a: Między arystotelizmem a popperyzmem

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article seeks to show that E.A. Milne’s philosophy of science has its roots in the philosophy of Aristotle and it could be an inspiration for Popper’s philosophy. The similarities with Aristotle’s concept are as follows: 1) the aim of science is to explain phenomena by discovering general principles; 2) the mind is responsible for discovering them, although experience guides the search; 3) deducing detailed statements from general assumptions is the most important element of research. On the other hand, Milne’s proposal is consistent with Popper’s main ideas: 1) criticism of the principle of induction; 2) preference for the hypothetical-deductive method (assumptions should be bold hypotheses that require empirical testing to be accepted); 3) appreciation of falsification and confidence in the effectiveness of deductive logic.
PL
Artykuł jest próbą wykazania, że E.A. Milne’a filozofia nauki ma swoje źródła w filozofii Arystotelesa i mogła stanowić inspirację dla Popperowskiego hipotetyzmu. O zgodności z koncepcją Arystotelesa świadczą następujące jej cechy: 1) celem nauki jest wyjaśnianie zjawisk przez odkrywanie ogólnych zasad; 2) istotną rolę w ich odkrywaniu spełnia umysł, choć doświadczenie ukierunkowuje poszukiwania; 3) dedukowanie szczegółowych twierdzeń z ogólnych założeń jest najważniejszym elementem badań. Z drugiej strony propozycja Milne’a jest zgodna z głównymi ideami koncepcji Poppera: 1) krytyką zasady indukcji; 2) preferowaniem metody hipotetyczno-dedukcyjnej (założenia mają charakter śmiałych hipotez i są akceptowane na podstawie wyników testów empirycznych); 3) docenieniem falsyfikacji i przekonaniem o skuteczności logiki dedukcyjnej.

Year

Volume

67

Issue

3

Pages

5-23

Physical description

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

References

 • BERTI, Enrico. 2015. Arystoteles w XX wieku. Translated by Anna Dudzińska-Facca & Danilo Facca. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • DĄBEK, Dariusz. 2006. “Czynnik empiryczny w kosmologii Edwarda Artura Milne’a.” Roczniki Filozoficzne 54, 2: 31–47. http://www.jstor.org/stable/43409837.
 • DĄBEK, Dariusz. 2011. Kosmologia Edwarda Artura Milne’a i jej filozoficzne implikacje. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • DINGLE, Herbert. 1931. “The Evolution of the Universe.” Nature 128, 3234: 699–722. DOI: 10.1038/128699a0.
 • DINGLE, Herbert. 1937a. “Modern Aristotelianism.” Nature 139, 3523: 784–6. DOI: 10.1038/ 139784a0.
 • DINGLE, Herbert. 1937b. “Deductive and Inductive Methods in Science: A Reply.” Nature 139, 3528: 1011–14. DOI: 10.1038/1391011a0.
 • EINSTEIN, Albert. 1919. “Induktion und Deduktion in der Physik.” Berliner Tageblatt und Handelszeitung 25, Suppl 4: 1.
 • EINSTEIN, Albert. 1934. “On the Method of Theoretical Physics.” Philosophy of Science 1, 2: 163–9. http://www.jstor.org/stable/184387.
 • GALE, George. 1991. “Rationalist programmes in early modern cosmology.” Astronomy Quarterly 8, 4: 193–218. DOI: 10.1016/0364-9229(91)90002-3.
 • GALE, George, and Niall SHANKS. 1996. “Methodology and the birth of modern cosmological inquiry.” Studies in History and Philosophy of Modern Physics 27, 3: 279–96. DOI: 10.1016/S1355-2198(96)00008-1.
 • HAJDUK, Zygmunt. 2012a. Filozofia nauk przyrodniczych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • HAJDUK, Zygmunt. 2012b. Ogólna metodologia nauk. 6th ed. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • HELLER, Michał. 1978. “Uwagi o metodologii kosmologii.” Roczniki Filozoficzne 26, 3: 65–75. http://www.jstor.org/stable/43409547.
 • KAMIŃSKI, Stanisław. 1992. Nauka i metoda: Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • KRAGH, Helge. 1996. Cosmology and controversy: The historical development of two theories of the universe. Princeton: Princeton University Press.
 • LEPELTIER, Thomas. 2006. “Edward Milne’s influence on modern cosmology.” Annals of Science 63, 4: 471–81. DOI: 10.1080/00033790600718578.
 • MARKIE, Peter. 2017. “Rationalism vs. Empiricism.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 ed.), edited by Edward N. Zalta. https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/ entries/rationalism-empiricism/ (10.04.2018).
 • MCCREA, William H. 1939. “The Evolution of Theories of Space-Time and Mechanics.” Philosophy of Science 6, 2: 137–62. DOI: 10.1086/286542.
 • MCCREA, William H. 1951. “Edward Arthur Milne, 1896–1950.” Obituary Notices of Fellows of the Royal Society 7, 20: 420–43. DOI: 10.1098/rsbm.1951.0010.
 • MILNE, Edward A. 1929a. “The Masses, Luminosities, and Effective Temperatures of the Stars.” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 90, 1: 17–54. DOI: 10.1093/mnras/ 90.1.17.
 • MILNE, Edward A. 1929b. The Aims of Mathematical Physics: An Inaugural Lecture delivered before the University of Oxford on 19 November 1929. Oxford: Clarendon Press.
 • MILNE, Edward A. 1933. “World-Structure and the Expansion of the Universe.” Zeitschrift für Astrophysik 6: 1–95. http://adsabs.harvard.edu/abs/1933ZA......6....1M.
 • MILNE, Edward A. 1934. “Some Points in the Philosophy of Physics: Time, Evolution and Creation.” Philosophy 9, 33: 19–38. DOI: 10.1017/S0031819100030564.
 • MILNE, Edward A. 1935. Relativity, gravitation and world-structure. Oxford: Clarendon Press.
 • MILNE, Edward A. 1937. “On the Origin of Laws of Nature.” Nature 139, 3528: 997–9. DOI: 10.1038/139997a0.
 • MILNE, Edward A. 1941. “Remarks on the Philosophical Status of Physics.” Philosophy 16, 64: 356–71. DOI: 10.1017/S0031819100002795.
 • MILNE, Edward A. 1943. “Rational electrodynamics.—I. The limitations of classical electromagnetism.” Philosophical Magazine and Journal of Science 34, 229: 73–82. DOI: 10.1080/14786444308520829.
 • MILNE, Edward A. 1944. “The Fundamental Concepts of Natural Philosophy.” Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Section A. Mathematical and Physical Sciences 62, 1: 10–24. DOI: 10.1017/S0080454100006361.
 • MILNE, Edward A. 1945. “Kinematic relativity: A reply to Prof. W. Wilson.” The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 36, 253: 134–143. DOI: 10.1080/14786444508520911.
 • MILNE, Edward A. 1948. Kinematic relativity: A sequel to relativity, gravitation and world structure. Oxford: Clarendon Press.
 • MILNE, Edward A. 1952. Modern cosmology and the Christian idea of God, Oxford: Clarendon Press.
 • TUREK, Józef. 2009. “Albert Einstein prekursorem hipotetyzmu Karla Poppera.” In Wokół Einsteina. Dylematy filozofów i fizyków, edited by Zdzisław Błaszczak and Antoni Szczuciński, 173–88. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • WHITROW, Gerald J. 1943. “Axiomatic Treatment of Kinematical Relativity: A Reply to Dr G.C. McVittie.” Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Section A: Mathematics 61, 3: 298–99. DOI: 10.1017/S0080454100006300.
 • WHITROW, Gerald J. 1993. “Milne’s Cosmology.” In Encyclopedia of Cosmology: Historical, Philosophical, and Scientific Foundations of Modern Cosmology, edited by Norriss S. Hetherington, 410–16. New York: Garland Publishing.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95d31599-6a7c-437e-9a23-9cbfa18f0479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.