Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(22) | 209-232

Article title

Katowickie Forum Partyjne

Content

Title variants

EN
The Katowice Party Forum

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In spring of 1981, conservative forces within the Polish United Workers’ Party  (PUWP) sprang to life, articulating a necessity to strengthen the Party ideologically and to engage into a decisive struggle against “Solidarity” Trade Union. One  of the main representatives of the conservative fraction was the Katowice Party  Forum (KPF). The founding meeting of the Katowice Party Forum was held on  15 May 1981. The Forum was established at the Katowice Regional Committee  of the PUWP under a patronage of its first secretary, Andrzej Żabiński. In the first  stage of its activities, the Forum consisted of over 100 people who were mostly  activists of the Polish United Workers’ Party from the Katowice Region,  functional activists of the industry trade unions and officers of the Citizens’ Militia (MO)  and Secret Police (SB). The executive body of the Katowice Party Forum was the  Programming Council consisting of highly positioned functionaries of central and  regional echelons of the PUWP. The Council was chaired by a member of the  Politburo of the PUWP Central Committee, Gerard Gabryś and a Marxist ideologist,  Wsiewołod Wołczew. The main objective identified  by the Forum activists was  a struggle for keeping the socialist system intact and maintaining the ideological  line of the communist party. First of all, the KPF members underlined a critical  diagnosis of the Party condition, for which they blamed the PUWP Management.  As particularly dangerous, the Forum regarded the functioning of linear structures  of reformative, grass-roots, internal movement described as revisionist and  right-wing. The Forum accused the members of that movement of the will to transform

Contributors

References

  • R. Matyja, Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956–1980, Kraków–Nowy Sącz 2007. - J.B. de Weydenthal, B.D. Porter, K. Devlin, Polski dramat 1980–1982, Warszawa 1991. - J. Jankowska, Portrety niedokończone. Rozmowy z twórcami „Solidarności” 1980–1981, wstęp i oprac. A. Friszke, Warszawa 2003. - W. Lamentowicz, Energia antybiurokratyczna. Niespełnione obietnice wyborcze [w:] Przepychanka, J. Cieszewski, Warszawa 1989. -W. Lamentowicz, Demokracja w partii i społeczeństwie [w:] Przepychanka, J. Cieszewski, Warszawa 1989. - W. Lamentowicz, Partia – kierownik czy przywódca? [w:] Przepychanka J. Cieszewski, Warszawa 1989. - A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy, lipiec 1980 – styczeń 1982, Kraków 2002. - Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a Solidarność 1980–1981, oprac. Z. Włodek, Londyn 1992. - A. Jóźwik, Krakowska Kuźnica. Historia, ludzie, idee, Kraków 2005. - J. Holzer, Solidarność 1980–1981. Geneza i historia, Warszawa 1990. - M. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981–1983, Warszawa 2004. - S. Kania, Zatrzymać konfrontację, Warszawa 1991. - Jan Nowak Jeziorański. Kurier Armii Krajowej. Redaktor Radia Wolna Europa. Polityk, red. P. Machcewicz, R. Habielski, Wrocław–Warszawa 2011. - J. Kuroń, Autobiografia, Warszawa 2009. - W. Lis, Marzenia o ideałach [w:] Przepychanka, J. Cieszewski, Warszawa 1989. - J. Ordyński, H. Szlajfer, Nie bądźcie moimi sędziami. Rozmowy z Mieczysławem F. Rakowskim, Warszawa 2009. - K. Zarzycki, Między nie i tak, Katowice 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95d47400-8646-4b9c-9cb1-bb39e6fc3ae1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.