Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 3 (85) | 23-31

Article title

Internet rzeczy - implikacje organizacyjne

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Internet rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) – kolejne rozwiązanie z grupy ICT i następstwo rozwoju globalnej sieci komputerowej – jest jedną z kluczowych technologii napędzających rozwój współczesnych organizacji. Stanowi on obecnie priorytet w zakresie szeroko pojętej innowacji przedsiębiorstw. Poza wachlarzem korzyści i nowych możliwości dla organizacji, niesie za sobą szereg wyzwań, następstw i nowych uwarunkowań. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych implikacji strategicznych i wewnątrzorganizacyjnych wiążących się z implementacją koncepcji internetu rzeczy. W tym kontekście, opierając się na aktualnej literaturze przedmiotu i istniejących badaniach, zdiagnozowano najważniejsze bariery, zagrożenia i wyzwania związane z tą innowacyjną technologią. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż uwaga przedsiębiorstw powinna koncentrować się przede wszystkim na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony prywatności i praw własności oraz wspieraniu standaryzacji i interoperacyjności rozwiązań internetu rzeczy. Ponadto skuteczna implementacja wspomnianej technologii wymaga właściwego podejścia do aspektu zarządzania danymi, sprawnej i efektywnej adaptacji procesów biznesowych, przeobrażeń w strukturze i kulturze organizacyjnej, a także inwestycji w systemy analizy danych i talenty. Realizacja celu ujawnia wieloaspektowość problematyki podjętej w niniejszym opracowaniu i wskazuje konieczność koordynacji wielu działań odbywających się na różnych poziomach organizacyjnych przedsiębiorstwa. W ocenie autorki zdolność organizacji do dynamicznej adaptacji procesów biznesowych może w znacznym stopniu determinować powodzenie wdrożenia w niej internetu rzeczy. W związku z tym przyszłe badania mogłyby rozszerzyć zakres niniejszej pracy badawczej, przyjmując perspektywę opartą na procesach. Przeanalizowanie rozwoju koncepcji internetu rzeczy w organizacjach w ujęciu procesowym pozwoli zaprezentować szersze spojrzenie na omawiane zagadnienie oraz rozpoznać czynniki, które wpływają na poszczególne działania. Wyniki tych prac powinny stanowić realne wsparcie dla organizacji w procesie adaptacji internetu rzeczy i jego dalszego rozwoju.

Journal

Year

Issue

Pages

23-31

Physical description

Contributors

 • Uniwersytect Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Accenture Digital i CXP Group. (2017). Digital industrial transformation with the Internet of Things. https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-49/Accenture-Digital-Industrial-Transformation-with-the-Internet-of-Things.pdf
 • Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M. i Ayyash, M. (2015). Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), 2347-2376. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2444095
 • Ashton, K. (2009, 22 czerwca). That 'Internet of Things' Thing. RFID Journal. https://www.rfidjournal.com/that-internet-of-things-thing
 • Atzori, L., Iera, A. i Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. Computer Networks, 54(15), 2787-2805. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010
 • Babar, S., Mahalle, P., Stango, A., Prasad, N. i Prasad, R. (2010). Proposed security model and threat taxonomy for the Internet of Things (IoT). W: N. Meghanathan, S. Boumerdassi, N. Chaki i D. Nagamalai (red.), Recent Trends in Network Security and Applications. CNSA 2010. Communications in Computer and Information Science, 89. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14478-3_42
 • Botta, A., de Donato, W., Persico, V. i Pescapé, A. (2016). Integration of cloud computing and internet of things: a survey. Future Generation Computer Systems, 56, 684-700. https://doi.org/10.1016/j.future.2015.09.021
 • Butun, I., Österberg, P. i Song, H. (2019). Security of the Internet of Things: Vulnerabilities, attacks and countermeasures. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 22(1), 616-644. https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2953364
 • Čolaković, A. i Hadžialić, M. (2018). Internet of Things (IoT): A review of enabling technologies, challenges, and open research issues. Computer Networks, 144, 17-39. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2018.07.017
 • Conti, M., Dehghantanha, A., Franke, K. i Watson, S. (2018). Internet of Things security and forensics: Challenges and opportunities. Future Generation Computer Systems, 78(2), 544-546. https://doi.org/10.1016/j.future.2017.07.060
 • Dobbs, R., Manyika, J. i Woetzel, J. (2015). No ordinary disruption: the four global forces breaking all the trends. PublicAffairs.
 • Drucker, P. F. (2010). Toward the next economics and other essays. Harvard Business Press.
 • DZone. (2018). Internet of Things. Harnessing device data. https://dzone.com/guides/iot-harnessing-device-data
 • Ernst&Young. (2015). Internet of Things. Human-machine interactions that unlock possibilities. https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-m-e-internet-of-things/$FILE/ey-m-e-internet-of-things.pdf
 • GrowthEnabler. (2017). Market pulse report, Internet of Things (IoT). https://growthenabler.com/flipbook/pdf/IOT%20Report.pdf
 • Horwitz, L. (2019, 19 lipca). The future of IoT miniguide: The burgeoning IoT market continues. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-things/future-of-iot.html
 • Höller, J., Tsiatsis, V., Mulligan, C., Karnouskos, S., Avesand, S. i Boyle, D. (2014). From machine-to-machine to the Internet of Things: Introduction to a new age of intelligence. Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407684-6.00001-2
 • Hsu, Ch-L. i Lin, J. Ch-Ch. (2016). An empirical examination of consumer adoption of Internet of Things services: Network externalities and concern for information privacy perspectives. Computers in Human Behavior, 62, 516-527. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.04.023
 • IDC. (2020a, 11 sierpnia). Internet of Things ecosystem and trends. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P24793&pageType=PRINTFRIENDLY
 • IDC. (2020b, 18 czerwca). Worldwide spending on the Internet of Things will slow in 2020 then return to double-digit growth. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46609320
 • Kiełtyka, L. i Zygoń, O. (2018). Współczesne formy komunikacji - jak zarządzać z wykorzystaniem Internetu Rzeczy i Wszechrzeczy. Przegląd Organizacji, 2(937), 24-33. https://doi.org/10.33141/po.2018.02.04
 • Koo, C. i Kim, J. (2018). Enforcing high-level security policies for Internet of Thing. The Journal of Supercomputing, 74, 4497-4505. https://doi.org/10.1007/s11227-017-2201-9
 • Kouicem, D. E., Bouabdallah, A., Lakhlef, H. (2018). Internet of things security: A top-down survey. Computer Networks, 141(4), 199-221. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2018.03.012
 • KPMG. (2019). The top 10 technologies for business transformation. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ie/pdf/2019/05/ie-top-10-technologies-for-business-transformation.pdf
 • Lee, I. i Lee, K. (2015). The internet of things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizons, 58(4), 431-440. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.03.008
 • Lopez, J., Rios, R., Bao, F. i Wang, G. (2017). Evolving privacy: From sensors to the Internet of Things. Future Generation Computer Systems, 75, 46-57. http://doi.org/10.1016/j.future.2017.04.045
 • Lund, D., MacGillivray, C., Turner, V. i Morales, M. (2014). Worldwide and regional Internet of Things (IoT) 2014-2020 forecast: A virtuous circle of proven value and demand. International Data Corporation. http://branden.biz/wp-content/uploads/2017/06/IoT-worldwide_regional_2014-2020-forecast.pdf
 • McKinsey Global Institute. (2015). The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype. https://mck.co/2D5v5Qq
 • Ménard, A. (2017, 15 listopada). How can we recognize the real power of the Internet of Things? McKinsey Digital. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/how-can-we-recognize-the-real-power-of-the-internet-of-things
 • Microsoft. (2019). IoT Signals. Summary of research learnings 2019. https://azure.microsoft.com/en-us/resources/iot-signals
 • Miorandi, D., Sicari, S., De Pellegrini, F. i Chlamtac, I. (2012). Internet of things: Vision, applications and research challenges. Ad Hoc Networks, 10(7), 1497-1516. https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2012.02.016
 • Newman, P. (2020, 6 marca). THE INTERNET OF THINGS 2020: Here's what over 400 IoT decision-makers say about the future of enterprise connectivity and how IoT companies can use it to grow revenue. Business Insider. https://www.businessinsider.com/internet-of-things-report?IR=T
 • Ng, I. C. L. i Wakenshaw, S. Y. L. (2017). The internet-of-things: Review and research directions. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 3-21. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.003
 • Nicolescu, R., Huth, M., Radanliev, P. i De Roure, D. (2018). Mapping the values of IoT. Journal of Information Technology, 33(4), 345-360. https://doi.org/10.1057/s41265-018-0054-1
 • Nord, J. H., Koohang, A. i Paliszkiewicz, J. (2019). The Internet of Things: Review and theoretical framework. Expert Systems with Applications, 133, 97-108. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.05.014
 • Peppet, S. R. (2014). Regulating the Internet of Things: First steps toward managing discrimination, privacy, security and consent. Texas Law Review, 93(1), 85-178. https://texaslawreview.org/wp-content/uploads/2015/08/Peppet-93-1.pdf
 • Podgórski, G. (2017). Zagrożenia związane z Internetem Rzeczy. W: K. Kolasińska-Morawska (red.), Zarządzanie logistyczne - informacja, procesy, technologie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(4), cz. 3, 247-256.
 • Porter, M. E. i Heppelmann, J. E. (2015). How smart, connected products are transforming companies. Harvard Business Review, October, 96-114.
 • Porter, M. E. i Heppelmann, J. E. (2014). How smart, connected products are transforming competition. Harvard Business Review, November, 64-88.
 • Poudel, S. (2016). Internet of Things: Underlying technologies, interoperability and threats to privacy and security. Berkeley Technology Law Journal, 31(2), 997-1022. https://doi.org/10.15779/Z38WW0V
 • PwC. (2019). IoT Survey: Speed operations, strengthen relationships and drive what's next. https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/iot-pov.html
 • Rot, A. (2017). Bezpieczeństwo jako najważniejsze wyzwanie koncepcji Internetu rzeczy. W: K. Kolasińska-Morawska i P. Morawski (red.), Agile Commerce - technologie przyszłości. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(4), cz. 2, 285-296.
 • Rot, A. i Blaicke, B. (2017). Bezpieczeństwo Internetu Rzeczy. Wybrane zagrożenia i sposoby zabezpieczeń na przykładzie systemów produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 26, 188-198. DOI:10.17512/znpcz.2017.2.17
 • Rot, A. i Sobińska, M. (2018). Skalowalność, bezpieczeństwo i interoperacyjność jako kluczowe wyzwania dla projektowania systemów Internetu rzeczy. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 31, 212-221. DOI:10.17512/znpcz.2018.3.18
 • Saarikko, T., Westergren, U. i Blomquist, T. (2017). The Internet of Things: Are you ready for what's coming? Business Horizons, 60(5), 667-676. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.05.010
 • Sicari, S., Rizzardi, A., Grieco, L. A. i Coen-Porisini, A. (2015). Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead. Computer Networks, 76, 146-164. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2014.11.008
 • Stergiou, Ch., Psannis, K., Kim, B-G. i Gupta, B. (2018). Secure integration of IoT and Cloud Computing. Future Generation Computer Systems, 78(3), 964-975. https://doi.org/10.1016/j.future.2016.11.031
 • Suppatvech, Ch., Godsell, J. i Day, S. (2019). The roles of internet of things technology in enabling servitized business models: A systematic literature review. Industrial Marketing Management, 82, 70-86. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.02.016
 • Vermesan, O. i Friess, P. (red.). (2014). Internet of Things - from research and innovation to market deployment. River Publishers.
 • Weinberg, B. D., Milne, G. R., Andonova, J. G. i Hajjat, F. M. (2015). Internet of Things: Convenience vs. privacy and secrecy. Business Horizons, 58(6), 615-624. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.06.005
 • Whitmore, A., Agarwal. A. i Da Xu, L. (2015). The Internet of Things: A survey of topics and trends. Information System Frontiers, 17, 261-274. https://doi.org/10.1007/s10796-014-9489-2
 • Wielki, J. (2016). Analiza szans, możliwości i wyzwań związanych z wykorzystaniem Internetu Rzeczy przez współczesne organizacje gospodarcze. W: R. Patora i P. Morawski (red.), Agile Commerce - zarządzanie informacją. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17 (11), cz. 1, 127-140.
 • Zdravković, J., Zdravković, M., Aubry, A., Moalla, N., Guedria, W. i Sarraipa, J. (2018). Domain framework for implementation of open IoT ecosystems. International Journal of Production Research, 56(7), 2552-2569. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1385870
 • Ziegeldorf, J. H., Morchon, O. G. i Wehrle, K. (2014). Privacy in the Internet of Things: threats and challenges. Security and Communication Networks, 7(12), 2728-2742. https://doi.org/10.1002/sec.795
 • Zebra Technologies. (2019). The intelligent enterprise index. https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/campaigns/brand-campaign/harvard-symposium/how-intelligent-enterprise-survey-index-en-us.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95dc5d58-ade0-4dcb-8208-90c7944f60e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.